Τρ. Πειραιώς: Κέρδη 94 εκατ. στο γ' τρίμηνο και 40 εκατ. στο 9μηνο 2018 - Στο 14,2% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Τρ. Πειραιώς: Κέρδη 94 εκατ. στο γ' τρίμηνο και 40 εκατ. στο 9μηνο 2018 - Στο 14,2% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
«Για το οικονομικό έτος 2018, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετική καθαρή κερδοφορία», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρ. Μεγάλου
Στα 40 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο 2018, ενώ στο γ' τρίμηνο του 2018 έφθασαν στα 94 εκατ. ευρώ, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ελληνικής τράπεζας.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της τράπεζας κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου 2018 υπήρξε η επίτευξη των παρακάτω στόχων:
Σημαντική Εξυγίανση Ισολογισμού, Αμείωτο Ενδιαφέρον για Πωλήσεις Χαρτοφυλακίων: Σημαντική μείωση των NPE το τελευταίο έτος (-€5,2 δισ.). Μειούμενη τάση για νέες εισροές στα NPE (defaults, redefaults). Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ. Δύο νέα project πώλησης χαρτοφυλακίων μικτής λογιστικής αξίας €1,7 δισ. Υψηλοί δείκτες κάλυψης NPL από προβλέψεις στο 79% και NPE από προβλέψεις στο 49%, και περίπου στο 100% αν συμπεριληφθούν τα ενέχυρα. Ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015. Στόχος για NPE €13 δισ. στα τέλη 2021, αντικατοπτρίζοντας μείωση €14 δισ. από τον Σεπτ. 2018

Βελτιωμένο Προφίλ Ρευστότητας και Μίγματος Χρηματοδότησης, Υποστηρίζει την Υγιή Αύξηση Χορηγήσεων: Αύξηση εγχώριων καταθέσεων κατά €1,8 δισ. από την αρχή του χρόνου. Η θετική τάση συνεχίζεται κατά το 4ο 3μηνο με εισροές €0,3 δισ. μέχρι σήμερα. Εξάλειψη της χρηματοδότησης από ELA από τα μέσα Ιουλίου 2018. Σταδιακή αντικατάσταση χρήσης καλυμμένων ομολόγων από διατραπεζική χρηματοδότηση μέσω ρέπος σε χρηματοδότηση από ΕΚΤ με μηδενικό κόστος. Δείκτης εγχώριων δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 90% από 111% ένα χρόνο πριν.

Αποκατάσταση Κερδοφορίας, λόγω Εξορθολογισμού Κόστους και Κόστους Κινδύνου: Καθαρά κέρδη μετόχων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €94 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018 από €24 εκατ. το 2ο 3μηνο. Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα €253 εκατ. από €196 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018. Νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,0 δισ. το 9μηνο 2018 με επιτόκιο 5%. Λειτουργικό κόστος σε επαναλαμβανόμενη βάση μειωμένο κατά 6% ετησίως το 9μηνο 2018. Κόστος κινδύνου στις 158 μ.β. το 9μηνο 2018 έναντι 252 μ.β. το 9μηνο 2017

Κεφαλαιακή Βάση: 85% των εσωτερικών ενεργειών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης έχουν ολοκληρωθεί. Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,7% το Σεπτέμβριο 2018, αυξημένος κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση. Pro-forma CET-1 στο 14,2%, προσαρμοσμένο για μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE τον Οκτώβριο 2018 και τις επικείμενες συμφωνημένες πωλήσεις δραστηριοτήτων σε Αλβανία και Βουλγαρία.

Χρήστος Μεγάλου: Επιστροφή σε κερδοφόρα πορεία για την Τράπεζα Πειριαώς

Την ικανοποίησή του για τα μεγέθη της τράπεζας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της κ. Χρήστος Μεγάλου, τονίζοντας ότι «το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε ήταν ένα σημαντικό τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς.
Επιτύχαμε την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου, με €94 εκατ. καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να προστίθενται κατά το 3ο 3μηνο 2018. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε παρά τις αναταράξεις που παρατηρήθηκαν στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές τους τελευταίους μήνες.  
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μειώσαμε τα NPE κατά περίπου €5,2 δισ., επιτυγχάνοντας τους στόχους μας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε το δείκτη κάλυψης NPE στο 49%.
Τις τελευταίες εβδομάδες το ΥπΟικ/ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασαν δύο σχέδια αντιμετώπισης των υψηλών NPE των ελληνικών τραπεζών. Αν και σε πρώιμο στάδιο, και τα δύο πλάνα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια συστημική λύση στο ζήτημα των NPE.
Η Τράπεζα κατάφερε ουσιαστική πρόοδο στη βελτίωση της ρευστότητας και του χρηματοδοτικού της προφίλ.
Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 έφτασαν τα €3,6 δισ. σε ετήσια βάση, με τη θετική τάση να συνεχίζεται κατά το 4ο 3μηνο 2018 με περαιτέρω εισροές €0,3 δισ.
Εξαλείψαμε τη χρηματοδότηση από τον ELA και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε την αντικατάσταση της χρηματοδότησης από διατραπεζικά ρέπος με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, μέσω της χρήσης του αποθέματος καλυμμένων ομολογιών μας, σε συνέχεια της επίτευξης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της ΕΚΤ κατά τα τέλη του 3ου 3μήνου, ενώ μέσω αυτής της διαδικασίας στηρίζονται και τα καθαρά έσοδα τόκων.  
Το Πλάνο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου εξελίσσεται θετικά, με 85% των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων να έχουν ολοκληρωθεί.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο 14,2% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις των θυγατρικών στην Αλβανία και τη Βουλγαρία και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο (Amoeba και Arctos).
Ενισχυμένοι από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις μας στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, αισθανόμαστε σιγουριά ότι θα επιτύχουμε τους Επιχειρησιακούς Στόχους μας για μείωση των NPE κατά €14δισ. στα €13δισ. μέχρι το τέλος του 2021.
Εργαζόμαστε για την εφαρμογή του σχεδίου μας, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους, ενώ επιταχύνουμε την αποκατάσταση του ισολογισμού μας.
Για το οικονομικό έτος 2018, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετική καθαρή κερδοφορία.».


Εξέλιξη βασικών εσόδων    

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσώπευαν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά το 3ο 3μηνο 2018.
Τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €475 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων τόκων και προμηθειών.
Τα βασικά έσοδα του Ομίλου κατά το 9μηνο 2018 ανήλθαν σε €1.324 εκατ.  

Ανθεκτικά καθαρά έσοδα τόκων τριμηνιαίως
    
Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα €346 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, σχεδόν σταθερά (-1%) έναντι του 2ου 3μήνου. Η πίεση εμφανίστηκε με την απομόχλευση και ενισχύθηκε με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στις αρχές του 2018 και τα πρότυπα για την επιμέτρηση της έκθεσης σε δάνεια του Σταδίου 3 (€1.3 δισ.) με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εκτοκιζόμενα υπόλοιπα.
Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνέχισε να συντελεί στο μετριασμό της πίεσης: τo κόστος νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στις 62 μ.β. το 3ο 3μηνο 2018, από τις 65 μ.β. το 2ο 3μηνο, ενώ η αποδέσμευση από τον ELA συνέβαλε θετικά στα καθαρά έσοδα τόκων (€18 εκατ. κόστος το 9μηνο 2018 έναντι €120 εκατ. το 9μηνο 2017).
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) διαμορφώθηκε το 3ο 3μηνο 2018 στις 243 μ.β. έναντι 246 μ.β. το 2ο 3μηνο 2018. Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €1.045 εκατ. που αντιστοιχούν σε NIM 245 μονάδων βάσης.

Αύξηση συνεισφοράς καθαρών  εσόδων από προμήθειες     

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα €130 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018 και 74% σε τριμηνιαία βάση.
Η αύξηση περιλαμβάνει και ποσό €48 εκατ. που αφορά έκτακτη προμήθεια λόγω  προηγούμενων ποιοτικών επιδόσεων για τις  εργασίες γενικών ασφαλίσεων από τη συνεργασία με έναν διεθνή εταίρο.
Η αύξηση οφείλεται επίσης στην αυξημένη συνεισφορά από πιστωτικές κάρτες και εμβάσματα.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 57 μ.β. το 3ο 3μηνο 2018 από 53 μ.β. το 2ο 3μηνο 2018.
Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €278 εκατ.  

Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 6% ετησίως     

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €249 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, μειωμένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και σε ετήσια βάση, μείωση η οποία αποδίδεται τόσο στον περιορισμό των εξόδων προσωπικού όσο και των διοικητικών εξόδων.
Το 9μηνο 2018 τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή χωρίς την επίδραση του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης (VES) 2018, μειώθηκαν κατά 6% έναντι του 9μήνου 2017 (€745 εκατ. έναντι €789 εκατ.).
Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα προσωπικού το 9μηνο 2018 ήταν μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση,  όμως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την επίτευξη μείωσης σε επίπεδο πάνω από 5% για τη χρήση 2018.
Η συνεχής προσπάθεια περικοπής δαπανών σχετίζεται κυρίως με περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερα διαφημιστικά έξοδα και τη συνολική αποδοτικότητα.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε στο 54% κατά το 3ο 3μηνο 2018 και το 9μηνο 2018.

 
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων    

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €253 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, σημειώνοντας αύξηση 29% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω της έκτακτης προμήθειας από γενικές ασφαλίσεις.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, διαμορφώθηκαν στα €210 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερέβη την πρόοδο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αυξητική συνεισφορά των καθαρών εσόδων από προμήθειες.
Στο 9μηνο 2018, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου, ανήλθαν σε €643 εκατ.  

Έξοδο προβλέψεων που επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα    

Οι προβλέψεις δανείων το 3ο 3μηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα €149 εκατ. στο ίδιο επίπεδο με το 2ο 3μηνο 2018, αν εξαιρεθεί η θετική επίπτωση από τις πωλήσεις των 2  χαρτοφυλακίων NPE (Amoeba & Arctos) κατά το 2ο 3μηνο.
Ο δείκτης προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις (κόστος κινδύνου) διαμορφώθηκε στις 153 μ.β. για το 3ο 3μηνο 2018 από τις 151 μ.β. το 2ο 3μηνο 2018 και τις 281 μ.β. το 3ο 3μηνο 2017.  
Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα €461 εκατ. το 9μηνο 2018 από €832 εκατ. το 9μηνο 2017 (-45% σε ετήσια βάση).

Καθαρά κέρδη    

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €94 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018 έναντι €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018.
Ακόμα και μετά από την αφαίρεση της έκτακτης ποιοτικής προμήθειας, τα καθαρά κέρδη του 3ου 3μήνου 2018 ανήλθαν σε €46 εκατ., σχεδόν διπλάσια από το 2ο 3μηνο.
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα €123 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, αυξημένο έναντι των €43 εκατ. κατά το 2ο 3μηνο.
Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 3ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά €27 εκατ. κυρίως εξαιτίας της αποεπένδυσης από την Piraeus Bank Bulgaria.
Το 9μηνο 2018 το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε στα €40 εκατ. σε σύγκριση με τη ζημία των €15 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr