ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 17,6% στις πωλήσεις 9μήνου 2018, στα 1,02 δισ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 17,6% στις πωλήσεις 9μήνου 2018, στα 1,02 δισ. ευρώ
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 59,5%, στα 19,1 εκατ. ευρώ, από 47,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017
Αύξηση 17,6% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 9μηνο του 2018, στα 1,02 δισ. ευρώ, έναντι 867,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο  του 2017.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 221,7 εκατ. ευρώ, έναντι 215,5 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, αυξημένη κατά 2,9%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 105,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 59,5%, στα 19,1 εκατ. ευρώ, από 47,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,254 δισ. ευρώ έναντι 1,201 δισ. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου 2018. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εννεάμηνου ανέρχονταν σε 549 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,803 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 830,3 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,201 δις. ευρώ διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας  και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 700 εκατ. ευρώ έναντι 679 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 3,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών - ΕΒΙΤ).
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενσωμάτωσης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων1 διαμορφώθηκαν σε κέρδη  14,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  
Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Nέα Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό).
Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.
Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο πριν τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη  18,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.

www.worldenergynews.gr