ΡΑΕ: Στην επόμενη φάση οι 228 από τις 245 αιτήσεις για τους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ

ΡΑΕ: Στην επόμενη φάση οι 228 από τις 245 αιτήσεις για τους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δημοσίευθηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 των υπ’ αριθμ. Προκηρύξεων 4/2018, 5/2018 και 6/2018, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 1143/28.11.2018 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι:

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων

Συνολική Ισχύς

187

~ 105,62 MWΠροσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.


Πλήθος έργων

Συνολική Ισχύς

27

~ 151,32 MWΠροσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.


Πλήθος έργων

Συνολική Ισχύς

14

~ 281,65 MWΠροσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων

Συνολική Ισχύς

17

~ 9,00 MWΔιαβάστε ΕΔΩ την απόφαση της ΡΑΕ
www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr