Εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ οι Κανονισμοί για Χρηματιστήριο Ενέργειας και Αγορά Εξισορρόπησης

Εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ οι Κανονισμοί για Χρηματιστήριο Ενέργειας και Αγορά Εξισορρόπησης

Στις αρχές του 2019 αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο Κανονισμός της Προθεσμιακής Αγοράς

Ένα σημαντικό ορόσημο για την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας επιτεύχθηκε πρόσφατα, με την έγκριση από τη ΡΑΕ του Κανονισμού των δύο spot αγορών, δηλαδή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, έπειτα από την τελική εισήγηση που υπέβαλε η εταιρία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ).
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Αρχή ενέκρινε και τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης, που είχε εισηγηθεί ο ΑΔΜΗΕ.
Έπεται από το «πράσινο φως» για τον Κανονισμό για τις δύο spot αγορές, τη σκυτάλη παίρνει ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών, αρμόδια για την υποβολή του οποίου ήταν η πρόσφατα συσταθείσα Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExClear), θυγατρική της ΕΧΕ.
Πηγές της ΕΧΕ τοποθετούν την έγκρισή του από τη ΡΑΕ στα τέλη της χρονιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις αρχές του 2019 αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο Κανονισμός της Προθεσμιακής Αγοράς, ώστε να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Αναφορά στην έγκριση των δύο πρώτων Κανονισμών έκανε η κ. Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην ομιλία της την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο του ΙΕΝΕ.
Όπως επισήμανε η κ. Καρακατσάνη, βασικές αρχές λειτουργίας των εν λόγω αγορών είναι μεταξύ άλλων ο περιορισμός της δυνατότητας επηρεασμού των τιμών λόγω δεσπόζουσας θέσης, οι συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, αλλά και η διαφάνεια στον προσδιορισμό των τιμών.
Επίσης, θα βελτιωθεί η παρακολούθηση των αγορών, για τον εντοπισμό καταχρηστικών συμπεριφορών.

Καθορισμός τιμών εντολών και χρεώσεων 

Πάντως, όπως πρόσθεσε το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, μετά την έγκριση των Κανονισμών στη συνέχεια η ΕΧΕ και ο ΑΔΜΗΕ θα υποβάλουν εισηγήσεις, και μάλιστα εντός καθορισμένων διοριών, με τις οποίες θα εξειδικεύονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες και παράμετροι για τη λειτουργία των αγορών.
Έτσι, όσον αφορά τις spot αγορές, σε πρώτη φάση αναμένονται μεταξύ άλλων εισηγήσεις της ΕΧΕ για τις ανώτατες και κατώτατες τιμές εντολών, τα τέλη και τις χρεώσεις της ΕΧΕ προς τους συμμετέχοντες, καθώς και για την περικοπή εντολών αγοράς – πώλησης με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης.
Σε δεύτερο χρόνο, η ΕΧΕ καλείται να εισηγηθεί για μεθοδολογίες όπως οι ρυθμιστικές παράμετροι υπολογισμού των χρεώσεων μη συμμόρφωσης για εντολές πώλησης, ή η διοικητικά οριζόμενη τιμή προστίμου δήλωσης θέσης ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων.
Από την άλλη πλευρά, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει αρχικά να εξειδικεύσει ανάμεσα σε άλλα τη μεθοδολογία υπολογισμού φορτίου αναφοράς χαρτοφυλακίων κατανεμόμενων φορτίων, καθώς και τη μεθοδολογία υπολογισμού μεταβλητού κόστους θερμικών – υδροηλεκτρικών μονάδων.
Σε επόμενη φάση, θα συγκεκριμενοποιήσει παραμέτρους όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβαλλόμενων μερών με ευθύνη εξισορρόπησης, αλλά και τη μεθοδολογία υπολογισμού μέγιστης συνεχούς ικανότητας παραγωγής.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr