Το παράδειγμα της Ισπανίας για τις ΑΠΕ και η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον τομέα του άνθρακα

Το παράδειγμα της Ισπανίας για τις ΑΠΕ και η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον τομέα του άνθρακα
Η Ισπανία εισήγαγε σχέδιο νόμου για την αλλαγή του κλίματος και της ενέργειας
Φιλόδοξα σχέδια έχει η Ισπανία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ με την πρόθεση για εξειδίκευση των εργαζόμενων στις εργασίες καθαρής ενέργειας να δείχνουν το δρόμο.
Μετά από πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ισπανία επιδιώκει τη μετάβαση στο 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050, οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας πιστεύουν ότι το σχέδιο της Νότιας Ευρώπης για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί παράδειγμα για άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου της, η Ισπανία εισήγαγε σχέδιο νόμου για την αλλαγή του κλίματος και της ενέργειας. Σύμφωνα με το νόμο, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές θερμοκηπίου κατά 90% από τα επίπεδα του 1990 αρχικά εγκαθιστώντας 3.000 MW φωτοβολταϊκής ενέργειας μεταξύ 2018-2019.
Ωστόσο, η περαιτέρω δέσμευση για ένα ανανεώσιμο μέλλον αποτελεί η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει 10 από τα ανθρακωρυχεία της χώρας μέχρι τα τέλη του 2018. Μια απόφαση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεργία 1.000 ανθρακωρύχων και υπεργολάβων σε μια χώρα που έχει ήδη ποσοστό ανεργίας 15.8%.
Παράλληλα, το μέλλον της Ισπανίας για 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια δεν θα είναι εις βάρος των ανθρακωρύχων που ευθύνονται για την παραγωγή του 2,3% της ισπανικής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ισπανική κυβέρνηση συμφώνησε με τα συνδικάτα εξόρυξης άνθρακα να διαθέσουν 250 εκατ. ευρώ για την εκ νέου κατάρτιση σε θέματα ενέργειας στους εργαζόμενους του συγκεκριμένου τομέα, φροντίζοντας το 60% των ανθρακωρύχων να βγουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Έπαινος από το Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Συνέδριο

Καθώς η ΕΕ υπαγορεύει ότι τα 28 κράτη μέλη πρέπει να προμηθεύσουν το 20% της ενέργειας τους από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, η μεταβατική κίνηση της Ισπανίας για τους ανθρακωρύχους της έχει αναγνωριστεί σε όλη την Ευρώπη, με τον Montserrat Mir, τον συνομοσπονδιακό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ένωσης Εργαζομένων, να τονίζει ότι: «Η Ισπανία μπορεί να εξάγει αυτή τη συμφωνία ως παράδειγμα ορθής πρακτικής. Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε μεταξύ εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι δυνατό να έχουμε και τα δύο».

www.worldenergynews.gr