Ο βεβιασμένος πωλητής

Ο βεβιασμένος πωλητής
Dirty game σε μετοχή μεγάλου και ισχυρού ομίλου με συγκεκριμένη αφορμή όπου χρηματιστές προτρέπουν μεγάλο fund να πουλήσει και οι «σορτάκηδες» ακολουθούν.
Γρήγορα θα φανεί το βεβιασμένο της συγκεκριμένης επενδυτικής τακτικής καθώς τα fundamental του ισχυρού ομίλου δεν δικαιολογούν την πίεση στις τιμές.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr