Με δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια στο YAMAL LNG ο Γιώργος Προκοπίου - DYNAGAS

Με δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια στο YAMAL LNG ο Γιώργος Προκοπίου - DYNAGAS

Δίεισδυση του Έλληνα πλοικτήτη στην μεγάλη δουλειά του φυσικού αερίου

Οριακή επιδείνωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα της Dyanagas του Γιώργου Προκοπίου στο Γ 3μηνο του 2018 και κατά συνέεπια για το σύνολο του 2019 παρά τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια που κρατούν δεσμευμένα τα πλοία του στόλου μέχρι το 2026.
Το Yenisei River, το ένα από τα τρια TEDE ( 3 tri -fuel - diesel) που επιβάρυνε με κόστη, διαθέτει 15 ετές συμβόλαιο με την Yamal LNG από τον περασμένο Αύγουστο.
Αντίστοιχο συμβόλαιο θα ισχύσει και για το Lena River από τα μέσα του 2019, που προς το παρόν δουλεύει με τους Αμερικανούς.
Το YAMAL LNG αποτελεί το μεγάλο project του Αρκτικού Κύκλου για την παραγωγή φυσιμού αερίου και LNG με μετόχους τη NOVATEC 50,1% , TOTAL 20%, CNPC 20% και SILK ROAD FUND 9,9%.
Έχει ξεπεράσει ήδη τα 5 εκατ τόνους σε εξορύξεις και ο στόχος είναι να αποκτήσει δυναμικότητα 16,5 MTPA LNG και 1,2 ΜΤPA φυσικού αερίου

Η DYNAGAS

Τα EBITDA στο 3μηνο μειώθηκαν ελαφρά στα 23,47 εκατ δολ και στο 9μηνο στα 74,5 εκατ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κινήθηκαν στα 59,5 εκατ δολ και μειώθηκε το διανεμόμενο ποσό στα 7,5 εκατ.
Το bottom line αποτέλεσμα είχε αρνητικό αποτέλεσμα 0,07 δολ ανά μετοχή ή 0,7 εκατ δολ.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε 3μηνο και 9μηνο 2018


Πηγή: Capital Link
www.worldenergynews.gr