Πλησιάζει η λύση για τα ΑΔΙ που θα βοηθήσει την ΔΕΗ

Πλησιάζει η λύση για τα ΑΔΙ που θα βοηθήσει την ΔΕΗ
Eνα ζήτημα μπαίνει σε κανάλι
H πρόοδος των ΑΔΙ μπορεί να είναι μια ουσιαστικά καλή εξέλιξη για την ΔΕΗ και η αγορά δεν το έχει ακόμα καταλάβει.
Όμως μπορεί να είναι η βάση για μια καλύτερη εξέλιξη στον διαγωνισμο με τις λιγνιτικές.
Κατά την εκτίμηση που υπάρχει θα πάρει κάποιους μήνες αλλά τα ΑΔΙ θα έχουν οριστική λύση.
Για τον λόγο αυτό θα αρχίσουν να εκτιμώνται οι ρήτρες.
 
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr