Μυτιληναίος: Να γιατί τα 8 ευρώ κρατήθηκαν σε μια κακή μέρα

Μυτιληναίος: Να γιατί τα 8 ευρώ κρατήθηκαν σε μια κακή μέρα
Θετική η συγκυρία
H πτώση του brent ευνοεί σαφέστατα τον Μυτιληναίο όπως και η ισχυροποίηση του δολαρίου παρά το γεγονός ότι μετριάζεται από μια πτώση του αλουμινίου κάτω από τα 2000 δολάρια/τόνο.
Αν λάβει κανείς υπόψη του την αντιστάθμιση που έχει γίνει στις υψηλότερες τιμές του μετάλλου και για την επόμενη χρονιά το 2019 αλλά και το ισχυρό δολάριο τώρα, καταλαβαίνει ότι το Αλουμίνιο παραμένει ο κύριος πολλαπλασιαστής κερδοφορίας του ομίλου.
Στα ενεργειακά μια άνοδος της τιμής της ΟΤΣ μπορεί να βοηθήσει περισσότερο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Πάντως ο δρόμος για τον MSCI βλέπει φως στο βάθος διάπλατο.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr