Βατερλό εκτός MSCI Eurobank, Εθνική και Πειραιώς - Aναμένονται νέες εκροές από το ελληνικό χρηματιστήριο

Βατερλό εκτός MSCI Eurobank, Εθνική και Πειραιώς - Aναμένονται νέες εκροές από το ελληνικό χρηματιστήριο
Επί το δυσμενέστερο οι αξιολογήσεις του MSCI
Εκτός δείκτη MSCI Greece τρεις συστημικές τράπεζες
Εξέρχονται του δείκτη MSCI Greece και οι τρεις ελληνικές τράπεζες οι Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την βαθιά αναξιοπιστία που έχει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας για το διεθνές χρηματοοικονομικό στερέωμα.
Οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες για την ελληνική κεφαλαιαγορά και στέλνουν το σήμα ότι οι ασκήσεις επί χάρτου με τα κόκκινα δάνεια πρέπει να τελειώσουν.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr