ΑΠΕ και Φυσικό Αέριο οι κερδισμένοι του Ενεργειακού Σχεδιασμού - Στο 63% ο στόχος μείωσης εκπομπών ( ETS )

ΑΠΕ και Φυσικό Αέριο οι κερδισμένοι του Ενεργειακού Σχεδιασμού - Στο 63% ο στόχος μείωσης εκπομπών ( ETS )

Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, τα έργα ΑΠΕ της επόμενης δεκαετίας θα εξασφαλίσουν προστιθέμενη αξία 12 δισ. ευρώ για τη χώρα 

Περιορισμό του μεριδίου του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, μείωση της συμμετοχής του φυσικού αερίου (η οποία ωστόσο θα υπεραντισταθμιστεί από τη διείσδυση στον οικιακό τομέα) και «επέλαση» των ΑΠΕ στην κάλυψη της εγχώριας ενεργειακής κατανάλωσης, περιγράφει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δημόσια διαβούλευση από χθες (13/11) έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2018.
Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά τον «οδικό χάρτη» της ενεργειακής στρατηγικής έως το 2030 για τη συμβολή της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Έτσι, περιγράφει τα σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος, με βάση τα μέτρα και τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται, ή πρόκειται να εισαχθούν, για τον περιορισμό του εθνικού ανθρακικού «αποτυπώματος».

Επίτευξη εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο ενεργειακής πολιτικής και εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος, που περιγράφεται στο Σχέδιο, οι εθνικοί υπερκαλύπτονται με ορίζοντα το 2030.
Έτσι, έως το τέλος της επόμενης 10ετίας, το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην  ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να ανέλθει στο 32% (ενώ προβλεπόταν κατ’ ελάχιστο 30%), ενώ επίσης το 32% θα αγγίξει η εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας (όπου επίσης πρόβλεψη ήταν για ελάχιστη εξοικονόμηση 30%).
Παράλληλα, για τους τομείς που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), θα επιτευχθεί μείωση των εκπομπών στο 63% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα  εκπομπών του έτους 2005, όταν η ελάχιστη απαίτηση ήταν στο 43%.
Τέλος, για τους τομείς εκτός του ETS, επιτυγχάνεται μείωση 31% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, τη στιγμή που ο στόχος ήταν μείωση κατά τουλάχιστον 16%.

Διείσδυση ΑΠΕ

Το μερίδιο συμμετοχής του συνόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο αναμένεται να αγγίξει το 32% το 2030, θα διαμορφωθεί από τρεις  συνιστώσες: τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού, τη συνεισφορά τους στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη, και τέλος τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση για μεταφορές.
Η μεγαλύτερη συμβολή θα προέλθει από την πρώτη συνιστώσα (51%), με το μερίδιο στη θέρμανση και την ψύξη να ακολουθεί (41%), κυρίως χάρις στη διάδοση των αντλιών θερμότητας.
Από την άλλη πλευρά, τα βιοκαύσιμα θα εξασφαλίσουν «πράσινο» μερίδιο στις μεταφορές κατά 8%.
Έτσι, η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού θα διαμορφωθεί στο 56% το 2030, με το μερίδιό τους στην ηλεκτροπαραγωγή να αγγίζει το 63%.
Η συμμετοχή τους στις ανάγκες θέρμανσης/ψύξης αναμένεται να ξεπεράσει το 36%, ενώ όσον αφορά την «παρουσία» τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας για τις μεταφορές, αυτή θα ενισχυθεί από 6% το 2020, σε 20% το 2030.
Όπως είναι φυσικό, η μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει από τους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με αύξηση 190% και 168% αντίστοιχα το έτος 2030, σε σχέση με το έτος  2016.
Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία, εκτιμάται ότι θα επιφέρουν όφελος σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας πάνω από 12 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Αντίστοιχα, πολλαπλά είναι και τα οφέλη στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των έργων, καθώς εκτιμώνται ότι θα δημιουργηθούν και θα διατηρούνται πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, για τα επόμενα 25 έτη.

Λιγνίτης

Όπως έχει γράψει το WorldEnergyNews, το μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή θα αγγίξει το 17% το 2030, από 33% το 2016.
Κατά συνέπεια, θα μειωθεί το λιγνιτικό χαρτοφυλάκιο κατά 1.600 MW έως το 2030, αγγίζοντας τότε τα 2,7GW, από 4,3GW το 2016.
Αυτό σημαίνει πως, στις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία την επόμενη 10ετία (Μεγαλόπολη IV, Αγίου Δημητρίου ΙΙΙ, ΙV και V, Μελίτη Ι), θα προστεθεί και η Πτολεμαΐδα V.
Επίσης, θα υπάρχει «χώρος» για τις δύο μονάδες του Αμυνταίου, στην περίπτωση που αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο εμφανίζει επίσης μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 28% το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2016, με το μερίδιό του στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή να μειώνεται από 26% το έτος 2016 στο 17% το έτος 2030.
Την ίδια στιγμή, πάντως, η συνολική χρήση του αναμένεται να ενισχυθεί κατά 23% περίπου το 2030 σε σχέση με το 2016, με βασικό λόγο τη μεγαλύτερη χρήση του καυσίμου στον κτιριακό τομέα όπου αναμένεται να φτάσει στο 18% το 2030 έναντι 8% το 2016.

Πετρελαιοειδή για ηλεκτροπαραγωγή

Σημαντική θα είναι η μείωση του μεριδίου των πετρελαιοειδών στην ηλεκτροπαραγωγή, κατά 74% έως το 2030, κυρίως λόγω της απόσυρσης  πετρελαϊκών σταθμών που είναι σήμερα εγκατεστημένοι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Το ΕΣΕΚ προβλέπει πως η διασύνδεση αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων θα φτάσει στο 90%, με συνέπεια να αρθεί η «ενεργειακή απομόνωση» της πλειονότητας των υφιστάμενων μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Έτσι, η μείωση της χρήσης του πετρελαίου στα νησιά που θα διασυνδεθούν μέχρι το έτος 2030 θα συνεισφέρει επιπρόσθετα και στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης κατά 3%, καθώς με αυτό τον τρόπο δεν θα καταναλώνονται στο τέλος της δεκαετίας ετησίως πάνω από 900 χιλιάδες τόνοι πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενεργειακή εξοικονόμηση

Η επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση αναμένεται να ξεπεράσει τα 18,7 Mtoe το 2030, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας να φτάσει έως 25 Mtoe την ίδια περίοδο, και να επιτευχθούν τουλάχιστον 7-7,3 Mtoe σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας την περίοδο 2021-2030.
Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, μία σημαντική παρέμβαση που προβλέπεται στο ΕΣΕΚ είναι η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, το οποίο εκτός από τη μείωση του ενεργειακού του «αποτυπώματος», θα βελτιώσει και τις συνθήκες άνεσης, ασφάλειας και υγείας των πολιτών που το χρησιμοποιούν.
Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται πως με ορίζοντα το 2030 δύναται να ανέλθουν έως και στο 10% του συνόλου των κατοικιών τα κτίρια που θα ανακαινισθούν ή θα αντικατασταθούν με νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.
Ένα ποσοστό που σημαίνει πως κατ’ έτος θα πρέπει να αναβαθμίζονται ενεργειακά τουλάχιστον 40.000 κατοικίες.
Επίσης, πρέπει να γίνει σε ετήσια βάση ενεργειακή ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, έως το 2030.


Αναλυτικά το ΕΣΕΚ μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf


www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr