ΔΕΗ σε Βιομηχανία: Ελάτε να βρούμε κοινή γραμμή προς τις Βρυξέλλες

ΔΕΗ σε Βιομηχανία: Ελάτε να βρούμε κοινή γραμμή προς τις Βρυξέλλες

«Δεν επιδιώκει να αποκομίσει το παραμικρό κέρδος» για τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019 επισημαίνει η ΔΕΗ

Συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος της ΔΕΗ και ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τόσο του 2018 όσο και της διετίας 2019 – 2020 για την οποία οι βιομηχανίες ζητούν να συναφθούν μακροχρόνια συμβόλαια.
Η ΔΕΗ με αναλυτική ανακοίνωσή της απαντά κατ’ αρχήν στις αιτιάσεις της βιομηχανίας για την μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι σήμερα.
Εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την άρνηση κάποιων από τις μεγάλες επιχειρήσεις να υπογράψουν τα συμβόλαια του 2018 τα όποια χαρακτηρίζει ως ένδειξη της φιλικής προς τη βιομηχανία πολιτικής της ΔΕΗ.
Παράλληλα δηλώνει ότι για τα συμβόλαια μετά το 2019 «δεν επιδιώκει να αποκομίσει το παραμικρό κέρδος» εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να αναλάβει «μακροχρόνια δέσμευση» χωρίς κάποια αντιστάθμιση και καλεί τη βιομηχανία σε συνεργασία και διαμόρφωση κοινών θέσεων και αιτημάτων προς την ΕΕ και ανάληψη κοινών δράσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

"Η ΔΕΗ αρωγός της Ελληνικής Βιομηχανίας
 
1. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε διάφορα δημοσιεύματα, «διαρροές» αλλά και τοποθετήσεις κάποιων παραγόντων, με τα οποία εμφανίζεται μια εικόνα «διαμάχης» μεταξύ ΔΕΗ και Μεγάλων Βιομηχανικών Καταναλωτών, σχετικά με το θέμα της σύναψης συμβάσεων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
Κατανοούμε τις συνδικαλιστικού τύπου διεκδικήσεις και αναφορές έστω και με υπερβολικό τρόπο και λανθασμένη στόχευση.
Εκφράζουμε ωστόσο την πεποίθηση ότι τα ανωτέρω δεν απηχούν τις απόψεις των εν λόγω καταναλωτών – πελατών της ΔΕΗ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά όχι μόνο την στήριξη, που παρέχει διαχρονικά η επιχείρηση στην Ελληνική Βιομηχανία, αλλά και τις σημερινές προσπάθειες της Διοίκησης για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό της επιβάρυνσής τους από τη μεγάλη αύξηση του κόστους συνεπεία μη ελεγχόμενων παραγόντων , όπως ή άνοδος της οριακής τιμής κατά 30% και η αλματώδης άνοδος των δικαιωμάτων CO2.
Έκφραση άλλωστε αυτής της προσπάθειας και της φιλικής προς τη βιομηχανία πολιτικής της ΔΕΗ ήταν η εισήγηση του Δ.Σ της ΔΕΗ, στην Γ.Σ των Μετόχων για παράταση ισχύος των τιμολογίων που έληγαν τον 2ο 2018, για ένα ακόμη χρόνο (28.2.2019).
Στο σημείο αυτό ας μάς επιτραπεί να διατυπώσουμε τη δυσαρέσκεια μας για την άρνηση εκ μέρους κάποιων από αυτούς τους πελάτες μας να υπογράψουν τις αναγκαίες συμβάσεις.
Σχετικά με τη μελλοντική, μετά το Φεβρουάριο 2019 τιμολόγηση, ειδικότερα των πλέον ενεργοβόρων βιομηχανιών, για τις οποίες το ενεργειακό κόστος είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, η θέση της επιχείρησης, όπως έχει γνωστοποιηθεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις συνοψίζεται στα εξής:
 
α. Η ΔΕΗ, προκειμένου να στηρίξει τη Βιομηχανία, από την πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους πελάτες αυτούς δεν επιδιώκει να αποκομίσει το παραμικρό κέρδος.    Για το λόγο αυτό άλλωστε οι ίδιοι επιλέγουν ως πάροχο αποκλειστικά τη ΔΕΗ, ακόμη και εκείνοι που είναι οι ίδιοι παραγωγοί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πάγια θέση της ΔΕΗ είναι η εξαίρεση των πελατών Υ.Τ από το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά.
 
β. Επιδίωξη της Διοίκησης της ΔΕΗ είναι η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των εν λόγω πελατών. Ωστόσο η επίτευξη αυτού του στόχου υπερβαίνει τις δυνατότητες της Διοίκησης. Αποτελεί γενικότερο ζήτημα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπιστεί.
 
γ. Ειδικότερα για τη σύναψη συμβάσεων πέραν του έτους (π.χ μέχρι τέλους του 2020) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα αντικειμενικά δεδομένα.  Πρώτον: Μετά την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγής η ΔΕΗ θα παράγει αισθητά κάτω του 50% της συνολικής κατανάλωσης.       Αρα η επιχείρηση θα είναι μεν ο μεγαλύτερος παραγωγός, αλλά όχι ο δεσπόζων. Η μόνη διαφοροποίησή της έναντι των άλλων θα είναι ο έλεγχός της από το κράτος…  Δεύτερον: Οι διακυμάνσεις του κόστους, συνεπεία μη ελεγχόμενων από τη ΔΕΗ παραγόντων, θα εξακολουθήσουν να είναι μεγάλες. Αρα σε οποιαδήποτε σύμβαση, πέραν του έτους, απαραίτητα θα τεθούν ρήτρες.   Τρίτον: Το μοντέλο της αγοράς θα αλλάξει στο πλαίσιο του Τarget Model. Αυτό, σε συνδυασμό με την επικείμενη είσοδο ισχυρών παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας θα διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, κατά την εκτίμηση μας, σε θετική κατεύθυνση ειδικότερα για τους μεγάλους πελάτες.   Αντίστοιχα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ενόψει αυτής της μεγάλης αλλαγής κάθε μακροχρόνια δέσμευση της ΔΕΗ χωρίς κάποια αντιστάθμιση θα είναι παρακινδυνευμένη.
Με βάση τα ανωτέρω η ΔΕΗ επεξεργάζεται τις προτάσεις της προς τους μεγάλους πελάτες της, και τους καλεί σε συνεργασία για την επίτευξη του βέλτιστου για όλες τις πλευρές αποτελέσματος. Ενόψει μάλιστα της επιτακτικής ανάγκης της χώρας μας να ενισχυθεί η βιομηχανία, προϋπόθεση για την σταθερή ανάπτυξη και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, όπως το έχει ξεκάθαρα διατυπώσει και ο Πρωθυπουργός, η ΔΕΗ καλεί τους φορείς των βιομηχανιών σε συνεργασία και διαμόρφωση κοινών θέσεων και αιτημάτων προς την Ε.Ε. και ανάληψη κοινών δράσεων.
Περιττό να τονιστεί ότι στείρες αντιπαραθέσεις κάθε άλλο παρά συμβάλλουν θετικά."
 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr