«Βουτιά» 41% στα καθαρά κέρδη και 25% στα EBITDA της ΔΕΠΑ στο εννεάμηνο

«Βουτιά» 41% στα καθαρά κέρδη και 25% στα EBITDA της ΔΕΠΑ στο εννεάμηνο

Η μεγάλη πτώση των κερδών είναι κυρίως αποτέλεσμα του μειωμένου μεριδίου των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή

Σημαντική μείωση των πωλήσεων κατά 22% παρουσίασε η ΔΕΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι οποίες άγγιξαν τα 759 εκατ. κυβικά μέτρα έναντι 971 εκατ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο της περσινής χρονιάς.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν πολλοίς στο μειωμένο μερίδιο των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία στο τρίτο τρίμηνο άγγιξε το 29% από 32% στο τρίτο τρίμηνο του 2017.
Όπως είναι φυσικό, ο μειωμένος κύκλος εργασιών είχε επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στο τρίτο τρίμηνο στα 55 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 18%, από τα 67 εκατ. της περσινής χρονιάς.
Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα καθαρά κέρδη, παρουσιάζοντας «βουτιά» κατά 41%, αφού διαμορφώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2017.
Πτωτική είναι η πορεία των μεγεθών της εταιρείας και σε επίπεδο εννεαμήνου, με τις πωλήσεις να σημειώνουν πτώση κατά 22%, από 2.968 εκατ. κυβικά μέτρα το πρώτο εννεάμηνο του 2017, σε 2.324 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της τρέχουσας περιόδου.
Έτσι, τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν μείωση κατά 25% και διαμορφώθηκαν στα 167 εκατ. ευρώ, έναντι 223 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας η μείωση αγγίζει το 41%, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 79 εκατ. ευρώ από 135 εκατ. ευρώ που ήταν το ενεάμηνο του 2017.

Αγωνία και αισιοδοξία για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Υπενθυμίζεται πως η «μέρα της κρίσης» για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας είναι η 16η Νοεμβρίου, όταν και θα συνέλθει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα της αγοραπωλησίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Shell, με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στον τομέα του αερίου, στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά.
Η εισήγηση της γενικής διεύθυνσης είναι θετική, χωρίς ωστόσο αυτή να είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.
Η έγκριση της Επιτροπής αποτελεί προϋπόθεση ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας.
Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο διακριτών εταιρειών, για εμπορία και υποδομές δικτύων αντίστοιχα.
Στην εταιρεία εμπορίας θα «περάσουν» όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της ΔΕΠΑ (επομένως και το 100% της ΕΠΑ Αττικής), με σκοπό να πωληθεί το 50,1% των μετοχών της.
Στην εταιρεία υποδομών θα «περάσει» η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (51%), το 100% της ΕΔΑ Αττικής και το 100% της ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας, ενώ το Δημόσιο θα διατηρήσει το 50% συν 1 μετοχή.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr