ΛΑΓΗΕ:2 MW νέων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Σεπτέμβριο

ΛΑΓΗΕ:2 MW νέων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Σεπτέμβριο
Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα, αυξήθηκε κατά 3% ετησίως στις 4.187.653 μεγαβατώρες
Μόνο 2 MW νέων ΑΠΕ προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα το Σεπτέμβριο σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ.
Τα 2 μεγαβάτ  προέρχονται από την βιομάζα ενώ στασιμότητα παρατηρείται στις υπόλοιπες τεχνολογίες με 2464 μεγαβάτ αιολικών, 239 μικρών υδροηλεκτρικών, 2121 φωτοβολταϊκών και 351 φ/β στεγών, ενώ η βιομάζα έφτασε τα 69 μεγαβάτ.
Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα, αυξήθηκε κατά 3% ετησίως στις 4.187.653 μεγαβατώρες.
Η μέση οριακή τιμή συστήματος έφτασε το Σεπτέμβριο στα 67,1 ευρώ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr