Οι βασικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζουν οι πελάτες της ΔΕΗ μέσω της χρήσης της υπηρεσίας e-bill

Οι βασικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζουν οι πελάτες της ΔΕΗ μέσω της χρήσης της υπηρεσίας e-bill
Δωρεάν ειδοποιήσεις κατά την έκδοση λογαριασμών με sms ή/και e-mail, περιλαμβάνονται στις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχει ο ηλεκτρονικός λογαριασμός της ΔΕΗ στους πελάτες
Oι πελάτες της ΔΕΗ επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας e-bill, επωφελούνται από τις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται.
Να θυμίσουμε ότι με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό βελτιώνεται ο χρόνος και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η ουσιαστική ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αειφορίας της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες δυνατότητες είναι οι εξής:

- Άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς όλων των ακινήτων, που οι λογαριασμοί ρεύματος εκδίδονται στο όνομά τους
- Πρόσβαση στους λογαριασμούς ρεύματος του τελευταίου 12μηνου
- ΔΩΡΕΑΝ ειδοποιήσεις κατά την έκδοση λογαριασμών με sms ή/και e-mail
- ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονική πληρωμή με χρήση οποιασδήποτε κάρτας
- Πρόσβαση στο έντυπο τυχόν διακανονισμού με τις δόσεις
- Πρόσβαση σε ενημερωτικά έντυπα, προσωποποιημένες επιστολές κτλ.
- Εύκολη αρχειοθέτηση των λογαριασμών
- Δυνατότητα επιλογής έκδοσης Μηνιαίου ηλεκτρονικού λογαριασμού

www.worldenergynews.gr