Ξεκινά η τέταρτη επικαιροποίηση της λίστας PCI – Τα ενεργειακά έργα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα

Ξεκινά η τέταρτη επικαιροποίηση της λίστας PCI – Τα ενεργειακά έργα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα

Στόχος είναι η διαδικασία σύνταξης της νέας λίστας να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019

Σήμερα (7/11) θα ξεκινήσει η διαδικασία για την κατάρτιση της επικαιροποιημένης – τέταρτης κατά σειρά – λίστας των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), με τη συνάντηση με ενδιαφερόμενους επενδυτές νέων υποδομών που θέλουν να ενταχθούν στον σχετικό κατάλογο.
Η συνάντηση θα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, με σκοπό να ενημερωθούν οι επενδυτές των υποψήφιων έργων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο καθεστώς, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.
Με δεδομένο ότι η λίστα PCI ανανεώνεται ανά δύο χρόνια, στόχος είναι ο επικαιροποιημένος τέταρτος κατάλογος να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019.
Η τρέχουσα τρίτη λίστα ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2017.
Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται 173 έργα, με 110 να αφορούν σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έξυπνα δίκτυα, 53 σε αγωγούς και υποδομές φυσικού αερίου, 6 σε πετρελαϊκές υποδομές και 4 σε έργα δικτύωσης που αφορούν τα δικαιώματα CO2.
Για να περιληφθεί μία υποδομή στα έργα PCI πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ενεργειακές αγορές τουλάχιστον δύο κρατών - μελών, να βοηθά στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και να θωρακίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, αλλά και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε.

Υποδομές με ελληνικό χρώμα

Από τα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στην τρίτη λίστα, ο TAP βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ έως την άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή του IGB.
Επίσης, για το τερματικό LNG στην Αλεξανδρούπολη, που επίσης βρίσκεται στη λίστα, η Gastrade έχει ήδη ξεκινήσει την πρώτη φάση του market test για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών δέσμευσης χωρητικότητας. 
Οι υποδομές φυσικού αερίου συμπληρώνονται με την αποθήκη της Καβάλας και τον αγωγό EastMed.
Όσον αφορά τις ηλεκτρικές υποδομές, σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρική διασύνδεση Maritsa East1 - Νέα Σάντα, που θα δημιουργήσει μια ακόμη «γέφυρα» μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς Ελλάδας και Βουλγαρίας, αυξάνοντας την ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στον άξονα Βορρά-Νότου.
Τέλος, στη λίστα περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ –Κύπρου – Ελλάδας, την οποία προωθεί ο EuroAsia Interconnector, για την οποία έχει ανακύψει το πρόσκομμα κατασκευής του σκέλους Κρήτη -Αττική, αφού σύμφωνα με την Κομισιόν η ανάθεσή του στη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ οδηγεί ουσιαστικά στην άρση υπαγωγής του στο καθεστώς PCI.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr