Υποχρεωμένοι να διατηρούν απόθεμα ασφαλείας αερίου στη Ρεβυθούσα τη χειμερινή περίοδο οι ηλεκτροπαραγωγοί

Υποχρεωμένοι να διατηρούν απόθεμα ασφαλείας αερίου στη Ρεβυθούσα τη χειμερινή περίοδο οι ηλεκτροπαραγωγοί

Η ΡΑΕ θα προσδιορίσει το ακριβές ύψος του αποθέματος

Απόθεμα ασφαλείας υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πρέπει να διατηρούν οι ηλεκτροπαραγωγοί στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, την οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ έως τις 16 Νοεμβρίου.
Το μέτρο αφορά στους ηλεκτροπαραγωγούς με καύσιμο φυσικό αέριο που είναι υπόχρεοι διατήρησης εποχικού αποθέματος υγροποιημένου αερίου (LNG).
Πρόκειται για απόθεμα ασφαλείας, το οποίο οι ηλεκτροπαραγωγοί πρέπει να έχουν διαθέσιμο σε περιόδους κρίσης εφοδιασμού.
Το νέο πλαίσιο θα καθορίσει, με απόφαση της ΡΑΕ, το ύψος του αποθέματος ασφαλείας που θα πρέπει να διατηρεί στη Ρεβυθούσα, κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο με υποχρέωση διατήρησης σχετικού αποθέματος.
Ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να παρέχει στον ηλεκτροπαραγωγό τον αποθηκευτικό χώρο που χρειάζεται για τη διατήρηση του αποθέματος ασφαλείας στο χρονικό διάστημα από τις 7.00 π.μ. της 1ης Δεκεμβρίου κάθε έτους ως τις 7 το πρωί της 1ης Μαρτίου του επόμενου έτους.

Πρόκειται για την περίοδο της εποχικής αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου και όπως διευκρινίζεται στην πρόταση, ο χώρος αποθήκευσης που αντιστοιχεί σε κάθε ηλεκτροπαραγωγό δεν αποτελεί τμήμα του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου της ίδιας της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας.

Εξυπηρέτηση από ένα χρήστη LNG

Ο υπόχρεος ηλεκτροπαραγωγός μπορεί να εξυπηρετηθεί για το απόθεμα ασφαλείας από έναν μόνον χρήστη LNG και προς το σκοπό αυτό, ως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, θα πρέπει να υποβάλει στον ΔΕΣΦΑ και στη ΡΑΕ δήλωση από κοινού με τον χρήστη LNG που τον εξυπηρετεί.
Ο χρήστης LNG μπορεί να είναι ο ίδιος ο υπόχρεος ηλεκτροπαραγωγός, εφόσον έχει και την ιδιότητα αυτή.
Στη δήλωση πρέπει να αναγράφεται:
•    H ποσότητα του αερίου ως απόθεμα ασφαλείας
•    Ότι ο χρήστης έχει εξασφαλίσει για λογαριασμό του
ηλεκτροπαραγωγού τη συγκεκριμένη ποσότητα αερίου κατά την έναρξη της περιόδου εποχικής αποθήκευσης
•    Σε κατάσταση κρίσης, ο χρήστης θα αεριοποιήσει μέρος ή το
σύνολο του αποθέματος LNG για λογαριασμό του ηλεκτροπαραγωγού.
Η πρόταση που έχει κατατεθεί στη διαβούλευση προβλέπει τη μέθοδο προσδιορισμού του αποθέματος, ενώ επίσης υποχρεώνει τον χρήστη στην αναπλήρωση του αποθέματος ασφαλείας σε περίπτωση που αυτό έχει αεριοποιηθεί.
Μάλιστα η αναπλήρωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 14 ημερών από τότε που διαπιστώνεται ότι το απόθεμα είναι μικρότερο από το ήμισυ του κανονικού ύψους αποθέματος.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr