Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Ηλέκτωρ - Πρόεδρος ο Δ. Καλλιτσάντσης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Ηλέκτωρ - Πρόεδρος ο Δ. Καλλιτσάντσης

Νέος πρόεδρος της εταιρείας ο Δ. Καλλιτσάντσης

Η Ηλέκτωρ ανακοινώνει ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχθηκε από την τακτική γενική συνέλευση στις 6/11/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Δ. Καλλιτσάντση, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Λ. Μπόμπολα.

Αναλυτικά:

Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Σοφιανός, Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης – Ελευθέριος Μαργιώλος, Μέλος
Βασιλική Νιάτσου, Μέλος
Γεώργιος Σκουτερόπουλος, Μέλος
Αριστομένης Γεωργακόπουλος, Μέλοςwww.worldenergynews.gr