Επενδυτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας της Αφρικής

Επενδυτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας της Αφρικής
Ο αφρικανικός ενεργειακός τομέας συγκέντρωσε τη διεθνή στήριξη το Σεπτέμβριο με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και την ιταλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Eni, με τη μορφή εταιρικής σχέσης με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην αειφόρο ενέργεια στην Αφρική
Συνεργασία με την Gaia Energy έχει συνάψει η International Finance Corporation (IFC) με στόχο την παροχή κεφαλαίων έτσι ώστε να αναπτυχθούν έργα αιολικής ενέργειας στην Αφρική.
Ο επικεφαλής της εταιρείας InfraCentures της IFC για την Αφρική David Donaldson επιβεβαίωσε τις εκθέσεις και ανέφερε ότι η αιολική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά αποτελούν τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη στρατηγική του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η IFC και η Gaia Energy συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια κοινή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη την Αφρική. Η χρηματοδότηση έχει παρασχεθεί για την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας με 22 αγωγούς σε εννέα χώρες της Βόρειας, Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής. Ο αγωγός, ο οποίος αρχικά αναπτύχθηκε από τη Gaia, θα διευρυνθεί σε άλλες χώρες.
«Η αιολική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά αποτελούν τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη στρατηγική του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την προώθηση κλιματικών λύσεων. Τα έργα ήταν σε χώρες με ισχυρό αιολικό δυναμικό», δήλωσε ο David.

Αιολική ενέργεια και ανανεώσιμη ενέργεια στην Αφρική

Κοντά σε 843 εκατομμύρια δολάρια ξένων επενδύσεων από τις Δυτικές δυνάμεις και τη Μέση Ανατολή θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρική σχέση είναι ένα βασικό βήμα για την επέκταση της επιχείρησής μας στις χώρες όπου είμαστε παρόντες και ελπίζουμε πέρα από αυτό », εξήγησε ο Moundir Zniber, ιδρυτής και πρόεδρος της Gaia.
Επιπλέον, ο αφρικανικός ενεργειακός τομέας συγκέντρωσε τη διεθνή στήριξη το Σεπτέμβριο με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και την ιταλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Eni, με τη μορφή εταιρικής σχέσης με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην αειφόρο ενέργεια στην Αφρική.

www.worldenergynews.gr