Αχείμαστος: Διαμορφώνεται νέο πεδίο στη μεταφορά φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αχείμαστος: Διαμορφώνεται νέο πεδίο στη μεταφορά φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σχετικά με το νέο πλωτό εργοστάσιο αεροποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Αχείμαστος τόνισε ότι εξυπηρετεί τόσο τις εισαγωγές αερίου, αλλά και την ευστάθεια τόσο του TAP όσο και του IGB

Στο νέο πεδίο που διαμορφώνεται στη μεταφορά Φυσικού Αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε ο κ. Θωμάς Αχείμαστος chief strategy officer, Gastrade S.A.
Ειδικότερα, σχετικά με το νέο πλωτό εργοστάσιο αεροποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Αχείμαστος τόνισε ότι εξυπηρετεί τόσο τις εισαγωγές αερίου, αλλά και την ευστάθεια τόσο του TAP όσο και του IGB.
Όπως είπε το έργο εξυπηρετεί απόλυτα την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ενώ όπως είπε, οι εισαγωγές αυτές θα εξυπηρετούν τη Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ίσως και Ουκρανία.
Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των πηγών, κάνοντας και ένα δεύτερο by pass της διαδρομής από την Τουρκία, ανέφερε.
 

www.worldenergynews.gr