ΣΕΒ: Εκτός δημοσίων επενδύσεων ο τομέας της ενέργειας

ΣΕΒ: Εκτός δημοσίων επενδύσεων ο τομέας της ενέργειας
Η επικυριαρχία των υποδομών στις μεταφορές είναι απόρροια της έμφασης που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σύστασή της στην ανάπτυξη υποδομών για τη διευκόλυνση και εδραίωση της ενιαίας αγοράς
Κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας της μεταποίησης , των κατασκευών, των επικοινωνιών και της γεωργίας. Εξαιρουμένων των μεταφορών στις οποίες οι επενδύσεις ανέρχονται σε 3,1 δισ. ευρώ, οι κρατικές επενδυτικές δαπάνες σε όλους τους άλλους τομείς ανέρχονται μόλις σε 66 εκατ. ευρώ, ή το 1,1% του συνόλου των κρατικών επενδύσεων, όταν στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 8,8%.
Αυτό σημειώνει η έκθεση του ΣΕΒ για την οικονομία σύμφωνα με την οποία η διαχρονική διάρθρωση (2007-2016) των δημοσίων επενδύσεων, παρατηρείται μια επικυριαρχία των επενδύσεων σε μεταφορές, και στην Ελλάδα και την ΕΕ-28, με την Ελλάδα να κατευθύνει όλο και περισσότερους πόρους προς αυτόν το στόχο, με αποτέλεσμα το 2016 το 48,5% των συνολικών δημοσίων επενδύσεων να απορροφώνται σε έργα μεταφορικών υποδομών (έναντι 24,4% στην ΕΕ-28).
Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ-28. Ήδη, στις υποδομές η χώρα μας κατατάσσεται σε σχετικά υψηλή θέση (38η μεταξύ 140 χωρών) στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, σηματοδοτώντας την ανάγκη στροφής πόρων σε άλλους τομείς πλην των μεταφορών, όπου υπάρχους ελλείψεις στις υποδομές.
Η επικυριαρχία των υποδομών στις μεταφορές είναι απόρροια της έμφασης που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σύστασή της στην ανάπτυξη υποδομών για τη διευκόλυνση και εδραίωση της ενιαίας αγοράς.
Ενδεχομένως, η δυνατότητα χρηματοδότησης των μεταφορικών υποδομών και από τον ιδιωτικό τομέα, με την παραχώρηση μελλοντικών εσόδων στους παραχωρησιούχους, συνέβαλε στον προγραμματικό αυτό προσανατολισμό, καθώς τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, δεδομένων και των σχετικά περιορισμένων δημοσίων δαπανών, ήταν πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι σε άλλους τομείς.

Σε κάθε περίπτωση, το υψηλό μερίδιο των επενδύσεων σε μεταφορές μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δικαιολογηθεί λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της ύπαρξης των νησιωτικών συμπλεγμάτων, καθώς και λόγω της γενικότερης αναπτυξιακής υστέρησης της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, η υπερβολική έμφαση στις μεταφορές χωρίς συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο, σε μια περίοδο όπου λεφτά δεν υπάρχουν, θέτει περιορισμούς στη χρήση πόρων σε άλλους τομείς, που ενδεχομένως η οριακή προστιθέμενη αξία να είναι πολύ μεγαλύτερη.

www.worldenergynews.gr