Θετική εισήγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμφωνία ΔΕΠΑ – Shell

Θετική εισήγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμφωνία ΔΕΠΑ – Shell

Στις 16 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια

Τοn δρόμο για την υλοποίηση της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η ΔΕΠΑ και η Shell για την απόκτηση από την πρώτη του συνόλου των μετοχών της ΕΠΑ Αττικής, ανοίγει η θετική εισήγηση, στην οποία - σύμφωνα με πληροφορίες του World Energy News - έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα  με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί από την Ολομέλεια που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου, οπότε και θα ληφθεί η οριστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της διαδικασίας μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ καθώς πρόκειται να διαχωριστούν οι εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας από το κομμάτι που αφορά τις υποδομές της.

Με βάση την συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρείες, η Shell θα μεταβιβάσει το 49% που κατέχει σήμερα στην ΕΠΑ Αττικής, έτσι ώστε η ΔΕΠΑ να αποκτήσει το 100% της εταιρίας που δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά φυσικού αερίου της Αττικής.

Σημειώνεται ότι στην συμφωνία αυτή είχε αντιδράσει η Motor Oil, η οποία κατέθεσε και επίσημα πολυσέλιδο Υπόμνημα εκφράζοντας τις αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη εξαγορά.

Πάντως από ότι φαίνεται η συμφωνία οδεύει προς υλοποίηση, κάτι που θα επιταχύνει και τις περαιτέρω εξελίξεις σε ότι αφορά την διχοτόμηση της ΔΕΠΑ και την δραστηριοποίησή της στην αγορά φυσικού αερίου.

 

 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του World  Energy News, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Εισήγηση επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα της από 16.07.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στον τομέα του αερίου, στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την εταιρία ΔΕΠΑ επί των εταιριών (α) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και (β) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Με την  υποβληθείσα  εισήγηση προτείνεται να  εγκριθεί από την Επιτροπή , κατ’ άρθρο 8 παρ. 4-6 του Ν. 3959/2011, η εν θέματι  συγκέντρωση, δεδομένου ότι, η συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

 

www.worldenergynews.gr