Στα 121 MW η συνολική χωρητικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας

Στα 121 MW η συνολική χωρητικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας

Στο τέλος Ιουνίου, η συνολική χωρητικότητα ανήλθε σε περίπου 90 MW

Στα 121 MW από τα τέλη Σεπτεμβρίου φθάνει η συνολική χωρητικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της κρατικής υπηρεσίας για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας της Ουκρανίας.

Στο τέλος Ιουνίου, η συνολική χωρητικότητα ανήλθε σε περίπου 90 MW, ενώ στα τέλη του προηγούμενου τριμήνου ήταν 63 MW. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το ήμισυ της συνολικής χωρητικότητας αναπτύχθηκε μόνο στα τελευταία δύο τρίμηνα και ότι η τρέχουσα τριμηνιαία τάση ανάπτυξης είναι περίπου 30 MW.

Συνολικά, κατά το τέλος του τελευταίου τριμήνου εγκαταστάθηκαν περίπου 6.000 φωτοβολταϊκά συστήματα στα οποία οι νέες προσθήκες ανήλθαν σε 1.371. Αυτό συγκρίνεται με 3.553 έργα στο τέλος Μαρτίου και περίπου 200 νέα έργα το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις σε αυτό το τμήμα της αγοράς, ανήλθαν συνολικά σε 120 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μηχανισμός καθαρής μέτρησης της Ουκρανίας, ο οποίος είναι ανοικτός σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 30 kW, εισήχθη με τον νόμο αριθ. 514-VIII, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2015.

 

 

www.worldenergynews.gr