Οι απαντήσεις της ΡΑΕ στα ερωτήματα της αγοράς για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Οι απαντήσεις της ΡΑΕ στα ερωτήματα της αγοράς για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Στο πλαίσιο των τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών για φωτοβολταϊκά και αιολικά, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ αναρτήθηκαν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους

Στο πλαίσιο των τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών για φωτοβολταϊκά και αιολικά, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ αναρτήθηκαν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους.

«Απαντήσεις επί των ερωτημάτων, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο των τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις (Απόφαση ΡΑΕ: 1026/2018 - ΦΕΚ Β' 4784/25.10.2018)».

 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr