Ξεκινά η ανάπτυξη της spot χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου – Ο ρόλος TAP, IGB, FSRU

Ξεκινά η ανάπτυξη της spot χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου – Ο ρόλος TAP, IGB, FSRU

Το προσεχές διάστημα η ΕΧΕ θα αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο τη σύνταξη μελέτης για τη δημιουργία της εν λόγω αγοράς

Παράλληλα με την προετοιμασία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί περί τα μέσα του 2019, ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) βρίσκεται και η ανάπτυξη spot χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, στο πλαίσιο του Gas Target Model (Μοντέλο Στόχος για το Αέριο).
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του WorldEnergyNews, η ΕΧΕ σε έναν περίπου μήνα θα πραγματοποιήσει την εκκίνηση της διαδικασίας με την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της σχετικής μελέτης.
Η μελέτη θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τη σύνταξη του Κανονισμού, καθώς και για τη σχεδίαση της αντίστοιχης πλατφόρμας.
Δύο βήματα που θα πραγματοποιήσει ο λειτουργός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ (μέτοχο συν τοις άλλοις της ΕΧΕ) αμέσως μετά, ώστε η αγορά να είναι έτοιμη να λειτουργήσει το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο του 2019.
Την ίδια στιγμή, η ΕΧΕ ετοιμάζει τις απαραίτητες κινήσεις ενόψει του Απριλίου, οπότε και λήγουν τα ενδιάμεσα μέτρα εξισορρόπησης, με συνέπεια να πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερα προϊόντα με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό εξισορρόπησης.
Έτσι με δεδομένο ότι τα κράτη - μέλη είτε θα πρέπει να τα αναπτύξουν τα ίδια είτε να ενσωματωθούν σε κάποιο γειτονικό hub για λόγους ρευστότητας και κλίμακας, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα διενεργήσει μελέτη για τα νέα προϊόντα φυσικού αερίου που χρειάζονται.

Τιμές βάσει προσφοράς και ζήτησης 

Όσον αφορά πάντως τη spot χονδρεμπορική αγορά, η έλευσή της θα εισαγάγει μηχανισμούς διαμόρφωσης της τιμής του αερίου με βάση τη σχέση προσφοράς και ζήτησης.
Έτσι, θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας έτσι μικρότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα εισόδου νέων «παικτών» στον κλάδο. 
Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξή της χονδρεμπορικής αγοράς έγινε τον περασμένο Ιούλιο, με την ανάπτυξη του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), από τον ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μέσω του Βάθρου Εξισορρόπησης, ο ΔΕΣΦΑ μπορεί πλέον να αγοράζει και να πωλεί τις ποσότητες αερίου που απαιτούνται για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς μέσω δημοπρασιών.
Έτσι, οι ημερήσιες τιμές αναφοράς για την αγορά και πώληση αερίου διαμορφώνονται πλέον με βάση τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών και του ΔΕΣΦΑ στο Βάθρο Εξισορρόπησης.
Σε πρώτη φάση, βέβαια, η spot αγορά θα είναι «ρηχή», καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται σήμερα μέσω διμερών συμβολαίων.
Είναι χαρακτηριστικό πως τη βασικότερη πηγή ρευστότητας της εγχώριας αγοράς στην παρούσα φάση αποτελεί το πρόγραμμα δημοπρασιών (gas release) της ΔΕΠΑ, μέσω του οποίου εκχωρούνται ποσότητες που αντιστοιχούν σε ένα μικρό ποσοστό της συνολικής εγχώριας ζήτησης.
Ωστόσο, η ολοκλήρωση των νέων υποδομών φυσικού αερίου που έχουν δρομολογηθεί να κατασκευασθούν στην Ελλάδα ή να διέλθουν από τη χώρα μας (όπως ο TAP, o IGB, η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη) θα πολλαπλασιάσουν τις πηγές τροφοδοσίας.
Επομένως, με την εισροή πρόσθετων ποσοτήτων μέσω των νέων εγκαταστάσεων, θα ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα ποσοτήτων φυσικού αερίου, βελτιώνοντας αισθητά τη ρευστότητα.
Παράλληλα, με δεδομένο ότι θα αποτελέσουν «πύλες εισόδου» φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή, ανοίγουν τον δρόμο ώστε η ελληνική spot αγορά να μετεξελιχθεί σε trading hub για τις αντίστοιχες αγορές των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε., αλλά και γειτονικών κρατών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

www.worldenergynews.gr