Λιθουανία: Η ΕΕ ενέκρινε την κρατική ενίσχυση για τον τερματικό σταθμό LNG

Λιθουανία: Η ΕΕ ενέκρινε την κρατική ενίσχυση για τον τερματικό σταθμό LNG

Οι αλλαγές θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 31/10/2018 τους νέους όρους στήριξης της κυβέρνησης στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Klaipeda, καθώς οι λιθουανικές αρχές άλλαξαν κάποιους από αυτούς που είχαν εγκριθεί το 2013.
Οι νέοι όροι περιλαμβάνουν την επιβολή υποχρέωσης στην εταιρεία αερίου Litgas να παραδώσει υποχρεωτική ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό LNG  στην Klaipeda με αντάλλαγμα αποζημίωση από την κυβέρνηση.
Η δεύτερη αλλαγή είναι η κατάργηση της υποχρέωσης των λιθουανικών επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού να αγοράσουν μια ορισμένη ποσότητα αερίου από τη Litgas, η οποία θα πουλήσει τώρα το φυσικό αέριο της στην αγορά.
"Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του αρχικού καθεστώτος, και ιδίως η άρση της υποχρέωσης αγοράς, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου της Λιθουανίας", ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της .


www.worldenergynews.gr


Eleni Α