Κατακόρυφη αύξηση 70% στην εισαγωγή φυσικού αερίου τα τελευταία τέσσερα έτη – Στην ηλεκτροπαραγωγή η κύρια χρήση

Κατακόρυφη αύξηση 70% στην εισαγωγή φυσικού αερίου τα τελευταία τέσσερα έτη – Στην ηλεκτροπαραγωγή η κύρια χρήση

Αντίθετα, οι επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με το αέριο κατέγραψαν πτώση σε ποσοστό 23,5%

Σημαντική αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου και ταυτόχρονα μείωση των επενδύσεων σε νέες υποδομές το 2017, αλλά και όλη την προηγούμενη τετραετία δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισαγωγές αερίου αυξήθηκαν την περίοδο 2014 - 2017 κατά 69,34%, ενώ οι επενδύσεις σε νέες υποδομές μειώθηκαν κατά 68,1%.
Αναλυτικότερα, το 2017 οι δαπάνες για επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου μειώθηκαν στα 23,98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 23,5% σε σχέση με τις αντίστοιχες επενδύσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες επίσης ήταν περιορισμένες σημαντικά, κατά 36% κάτω από τα επίπεδα του 2015.
Σωρευτικά στην τετραετία 2014 - 2017 οι επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου έπεσαν κατά 68,1%, από 75,22 εκατ. ευρώ το 2014 σε 23,98 εκατ. ευρώ το 2017.
Παράλληλα καταγράφηκε μεγάλη άνοδος στις ποσότητες αερίου που εισάγει η χώρα, ιδιαίτερα από το 2016 και μετά, καθώς αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση.
Το 2017 από όλα τα σημεία εισόδου εισήχθησαν 53.868.923 MWh, ποσότητα αυξημένη κατά 20,4% σε σχέση με το 2016, χρονιά που επίσης καταγράφηκε μεγάλη άνοδος, ύψους 30,5%.
Σωρευτικά στην τετραετία σημειώθηκε άνοδος κατά 69,34%.

Βασικός πελάτης η ηλεκτροπαραγωγή

Η μεγάλη αυτή αύξηση αντανακλά την αντίστοιχη άνοδο της κατανάλωσης αερίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή.
Όσον αφορά στο μεταφορικό έργο, αυτό δεν σημείωσε αναλόγου μεγέθους αύξηση: Το 2017 ανήλθε σε 713 (MtKm - τονοχιλιόμετρα), παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 2016, ενώ συνολικά την τετραετία η αύξηση έφθασε στο 14,63%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, που επικαλείται η ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς αερίου στη χώρα ανέρχεται σε 1.464 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 512 χιλιόμετρα αφορούν στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου Υψηλής Πίεσης και τα 952 χιλιόμετρα στους αγωγούς τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της χώρας.
Το μήκος του δικτύου πάντως το 2017 μειώθηκε κατά 0,1%, στα 1.464 χιλιόμετρα από 1.466 χιλιόμετρα στο τέλος του 2016.
Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2017, φθάνοντας στα 2,259 εκατ. ευρώ.

www.worldenergynews.gr