Έκπτωση – μαμούθ 51% τινάζει στον αέρα διαγωνισμό του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Έκπτωση – μαμούθ 51% τινάζει στον αέρα διαγωνισμό του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Έντονος προβληματισμός στο ΤΑΙΠΕΔ

Εύλογα ερωτήματα για διακριτική μεταχείριση με αναποτελεσματικό οικονομικά τρόπο δημιουργεί η σπουδή της δίοικησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου όσον αφορά το έργο της Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή της αρμοδιότητάς του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Και αυτό γιατί όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δεν έχει λάβει ως όφειλε τις προσήκουσες οικονομικές αναλύσεις για την αιτιολόγηση των προσφορών με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως έχουσα το προβάδισμα η μια  εκ των δύο υποψηφίων κοινοπραξιών που προσφέρει έκπτωση – μαμούθ 51% για ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.
Παράλληλα ο Ο.Λ.Η. υπό την προεδρία του κ. Απόλλωνα Φιλιππή και την οικονομική διεύθυνση του κ. Φραγκάκη δεν φαίνεται να έλαβε υπόψιν του τις παρατηρήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η ΡΑΛ όπως είναι γνωστό είναι η αρμόδια για την ειδική νομοθεσία λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και για ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των λιμένων.
Παράλληλα όπως αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, που εποπτεύουν τον κλάδο, από την στιγμή που δεν έχει δώσει το θεσμικό πλαίσιο η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν μπορούν να προχωρήσουν αναθέσεις. Η έκπτωση στην προσφορά του συγκεκριμένου διαγωνισμού πάντως έχει δημιουργήσει αρνητική αίσθηση.
Την μεγάλη έκπτωση έχει κάνει η Ένωση ΤΠΠ  και η Άρση Επενδυτική.
Παράλληλα πλείστα θέμα που αφορούν τον ΟΛΗ παίρνουν τον δρόμο προς το Συμβούλιο Επικρατείας αναδεικνύοντας την ανεπάρκεια που υφίσταται δε διοικητικό επίπεδο.
Στελέχη της δίοικησης δέχονται βροχή επιστολών και καταγγελιών από αυτούς που θέλουν να αναλάβουν δουλειές στο λιμάνι με τιμές κάτω του κόστους.
Ερώτημα αποτελεί επίσης η στάση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και λιμενικής πολιτικής που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει αρμοδιότητες όσον αφορά σχετικές αποφάσεις που αφορούν τους λιμένες.

www.worldenergynews.gr


panagiotis