Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα εκφορτώσεων για τον Νοέμβριο του 2018 από τον ΔΕΣΦΑ

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα εκφορτώσεων για τον Νοέμβριο του 2018 από τον ΔΕΣΦΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ το Τελικό Μηνιαιο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για τον Νοέμβριο του 2018. 

Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Νοέμβριο 2018

 

www.worldenergynews.gr