Κατασκευή του πρώτου μεγαλύτερου αιολικού πάρκου με νέες ανεμογεννήτριες από τη Nordex στη Φινλανδία

Κατασκευή του πρώτου μεγαλύτερου αιολικού πάρκου με νέες ανεμογεννήτριες από τη Nordex στη Φινλανδία

Ο πρώτος στρόβιλος πρόκειται να εγκατασταθεί στα μέσα του 2019 και το αιολικό πάρκο θα συνδεθεί με το δίκτυο κατά τη διάρκεια του έτους

Εντολή από τον κατασκευαστή έργων Neoen έλαβε το Σεπτέμβριο ο όμιλος Nordex για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου «Hedet» ισχύος 81 MW στη Φιλανδία.

Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από 18 ανεμογεννήτριες της νέας σιράς N149/4.0-4.5 ην οποία πρέπει να εγκαταστήσει ο Όμιλος Nordex για τον πελάτη του. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή των ανεμογεννητριών, οι δύο εταιρείες πρόκειται να συνάψουν μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα καλύψει χρονικό ορίζοντα 15 ετών.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nordex, José Luis Blanco τόνισε ότι: «Αυτή η πρώτη μεγάλη παραγγελία για το N149 / 4.0-4.5 με μακροχρόνια σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για την αποδοχή της τελευταίας γενιάς τουρμπίνας στην αγορά».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος στρόβιλος πρόκειται να εγκατασταθεί στα μέσα του 2019 και το αιολικό πάρκο θα συνδεθεί με το δίκτυο κατά τη διάρκεια του έτους.

 

www.worldenergynews.gr