Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 11ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 11ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Τα Συνέδρια που διοργανώνει η Capital Link, στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη Λεμεσό, τη Σαγκάη, τη Σιγκαπούρη και το Τόκυο, χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από ένα συνδυασμό πλούσιου πληροφοριακού περιεχομένου από κορυφαίους ομιλητές και εμπειρογνώμονες της ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και από τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν στους συμμετέχοντες για προβολή, δικτύωση και one to one meetings μεταξύ εταιρειών και επενδυτών

Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχημένων διοργανώσεων Ναυτιλιακών Συνεδρίων μεγάλης κλίμακας στα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, η Capital Link πραγματοποίησε στις 25 Σεπτεμβρίου το “11ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services ” Forum, σε συνεργασία με την Fearnley Securities και το London Stock Exchange.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να παράσχει στο υψηλού επιπέδου ακροατήριο που αποτελούνταν από Ναυτιλιακούς Παράγοντες, Χρηματοδότες & Επενδυτές, μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των διαφόρων ναυτιλιακών αγορών. Επιπλέον, κάλυψε θέματα κρίσιμου ενδιαφέροντος που αφορούν τις ναυτιλιακές και θαλάσσιες υπηρεσίες, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις κεφαλαιαγορές, αλλά και τα αποτελέσματα των σημαντικότερων επενδύσεων.

Τα Συνέδρια που διοργανώνει η Capital Link, στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη Λεμεσό, τη Σαγκάη, τη Σιγκαπούρη και το Τόκυο, χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από ένα συνδυασμό πλούσιου πληροφοριακού περιεχομένου από κορυφαίους ομιλητές και εμπειρογνώμονες της ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και από τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν στους συμμετέχοντες για προβολή, δικτύωση και one to one meetings μεταξύ εταιρειών και επενδυτών.

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ:

• Στελέχη Εμπορικής & Επενδυτικής Τραπεζικής • Ναυλωτές • Νηογνώμονες • Επιχειρηματίες στους Κλάδους των Εμπορευμάτων και της Ενέργειας • Χρηματοδότες • Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους • Οικονομικές & Ναυτιλιακές Εφημερίδες & ΜΜΕ • Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων • Θεσμικούς Επενδυτές • Στελέχη Ασφαλιστικών Οργανισμών • Δικηγόρους και Ασφαλιστές • Αναλυτές & Συμβούλους του κλάδου • Εταιρείες Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου • Συμβούλους Διαχείρισης Κινδύνων • Διαχειριστές Πλοίων • Εφοπλιστές • Πλοιοκτήτες • Ναυλομεσίτες • Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία • Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων

 

 

www.worldenergynews.gr