«Λειτουργία» της Αυστραλίας με 100% ανανεώσιμη ενέργεια μέσα σε μια 15ετία

«Λειτουργία» της Αυστραλίας με 100% ανανεώσιμη ενέργεια μέσα σε μια 15ετία

Η αυστραλιανή βιομηχανία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα εγκαταστήσει περισσότερα από 10 GW νέας ηλιακής και αιολικής ενέργειας πριν από το τέλος του 2019

Πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030 πρόκειται να πετύχει τον στόχο της για 100% ανανεώσιμη ενέργεια η Αυστραλία, υπό την προϋπόθεση ότι η σημερινή υιοθέτηση των δυνατοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας στους οικιακούς και εμπορικούς τομείς παραμείνει ισχυρή.

Η αυστραλιανή βιομηχανία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα εγκαταστήσει περισσότερα από 10 GW νέας ηλιακής και αιολικής ενέργειας πριν από το τέλος του 2019 και εάν διατηρηθεί αυτή η τιμή, η Αυστραλία θα φθάσει το 50% του στόχου της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2025.

Ο στόχος μείωσης που έχει τεθεί στο πλαίσιο της φημισμένης συμφωνίας του Παρισιού για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος αποτελεί μέρος της δέσμευσης που ανέλαβε η Αυστραλία το 2015 να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο μέχρι το 28%.

Αντιπροσωπεύει μειώσεις κατά περίπου 52% στις εκπομπές κατά κεφαλή και περίπου 65% στην ένταση εκπομπών της οικονομίας μεταξύ 2005 και 2030.

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και η βιομηχανία έχουν αγκαλιάσει την πρόκληση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο καλά ώστε τώρα φαίνεται ότι το έθνος θα φτάσει το ισοδύναμο 100% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

www.worldenergynews.gr