Πρόσκληση OMM για συνομιλίες με επιχειρήσεις υπεράκτιων αιολικών εταιρειών ενόψει του Brexit

Πρόσκληση OMM για συνομιλίες με επιχειρήσεις υπεράκτιων αιολικών εταιρειών ενόψει του Brexit

Θα πρέπει να διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες από ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να συνεργαστούν στην περίπτωση που δεν υπάρξει διαπραγμάτευση, προκειμένου να μετριάσουν τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στον κλάδο στο σύνολό του

Η κορυφαία εξειδικευμένη ναυτιλιακή εταιρεία, η Marine Management Offshore (OMM) καλεί τις εταιρείες και τις ενώσεις από όλη την ΕΕ να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και να συζητήσουν το μέλλον της βιομηχανίας μετά το Brexit.
Η πρόσκληση έρχεται καθώς η OMM και πολλές άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αιολικής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα προετοιμάζονται για να παρακολουθήσουν την Παγκόσμια Διάσκεψη Αιολικής Ενέργειας του Αμβούργου, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εκδηλώσεις παγκοσμίως.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 25ης και της 28ης Σεπτεμβρίου και θα δώσει την ευκαιρία στους επιχειρηματικούς ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να συναντηθούν για να συζητήσουν τις μελλοντικές τους σχέσεις.
Ο διευθυντής του OMM, Rob Grimmond, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να δει μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχετικά με την κίνηση του υπεράκτιου προσωπικού μετά την Brexit, επιθυμεί να συναντηθεί με άλλες κορυφαίες εταιρείες της ΕΕ στο συνέδριο και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας για να εξασφαλισθεί ότι η βιομηχανία θα συνεχίσει να ευδοκιμεί σε μια μελλοντική Ευρώπη που μπορεί να έχει σύνορα αλλά απαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Grimmond θα ήθελε να δει τις εταιρείες του κλάδου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να συνεργαστούν με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσαν να προκαλέσουν περικοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυξημένο κόστος για τις βρετανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
Θα πρέπει επίσης να διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να συνεργαστούν για την περίπτωση που δεν υπάρξει διαπραγμάτευση, προκειμένου να μετριάσουν τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στον κλάδο στο σύνολό του.
Ο διευθυντής της OMM, Rob Grimmond, δήλωσε: "Είναι σημαντικό οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην ΕΕ όσο και στη Βρετανία να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται στο Αμβούργο να έχουμε ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μετά το Brexit.
"Ο αρνητικός αντίκτυπος μιας μη-συμφωνίας για το Brexit ή ενός Brexit που περιορίζει την κίνηση εργατικού δυναμικού στα βρετανικά και τα ευρωπαϊκά ύδατα θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τη βιομηχανία στο σύνολό της αν δεν έχουμε αυτές τις συνομιλίες τώρα. Ο χρόνος και η αποτελεσματικότητα των κινήσεων των ανθρώπων και οι καθυστερήσεις που προκαλούνται στα υπεράκτια σκάφη θα βαρύνουν τη βιομηχανία και θα είναι αντιπαραγωγικές για τα κέρδη των επενδύσεων και της βιομηχανίας μέχρι σήμερα.www.worldenergynews.gr


Eleni Α