Στεγαστικά δάνεια 1 τρις. ευρώ με προϋπόθεση την υψηλή ενεργειακή απόδοση των ακινήτων σχεδιάζει η ΕΕ

Στεγαστικά δάνεια 1 τρις. ευρώ με προϋπόθεση την υψηλή ενεργειακή απόδοση των ακινήτων σχεδιάζει η ΕΕ

Επιδίωξη των ενυπόθηκων δανείων είναι να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να βελτιώσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων ή να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικές ιδιοκτησίες

Στην κινητοποίηση τραπεζικών και άλλων δανειοδοτικών κεφαλαίων της τάξης του 1 τρις ευρώ προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός νέου μοντέλου ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που επεξεργάζεται και θα συνδέει τη στεγαστική πίστη με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Πρόσφατα, δύο ευρωπαϊκοί οργανισμοί,  η γερμανική Deutsche Hypothekenbank  και η βρετανική Ecology Building Society προσχώρησαν στην ομάδα των 37 τραπεζών που θα προσφέρουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων ενυπόθηκα δάνεια και κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. 
Στη φάση αυτή το πιλοτικό σχήμα στοχεύει στη δοκιμή των νέων κριτηρίων για τη χορήγηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Τα προτεινόμενα κριτήρια θα παρέχουν στις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που θα εμπλακούν στο νέο σχήμα την πληροφόρηση που χρειάζονται για να προσμετρήσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ενέργειας στον υπολογισμό τους κινδύνου ενός στεγαστικού δανείου.
Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας σκοπεύουν μέσω των νέων αυτών δεικτών να αποδείξουν πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή των ενεργειακών στάνταρ για τη στεγαστική πίστη, τονίζοντας ότι μπορούν να μετασχηματίσουν την βιομηχανία των ενυπόθηκων δανείων, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρών, κάνοντας φθηνότερα τα πράσινα δάνεια.

Προτεραιότητα η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Όπως είναι γνωστό τα κτίρια, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για εμπορικά ακίνητα, είναι υπεύθυνα για το 40% της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ και για το 36%  των εκπομπών CO2. Για το λόγο αυτό η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών για το Κλίμα.
Ο ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη είναι μόλις 1% ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας αιώνας για την από-ανθρακοποίηση του συνόλου του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν.
Στόχος του νέου σχεδίου είναι να δημιουργήσει προσιτούς τρόπους χρηματοδότησης που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αναβαθμίσουν τα παλαιά τους σπίτια, δηλώνει αναλυτής, προσθέτοντας ότι οι υποθήκες ενεργειακής απόδοσης αποτελούν μία win-win κατάσταση τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες.
Ας σημειωθεί ότι το διάστημα αυτό, 24-30 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιείται η 9η Ετήσια Παγκόσμια Εβδομάδα Πράσινων Κτιρίων, μία εκδήλωση αφιερωμένη στα μέτρα για τα κτίρια μηδενικών εκπομπών ρύπων ως το 2050.
Στο πλαίσιο αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων εξέδωσε μία έκθεση στην οποία καλεί δανειστές, τη βιομηχανία του κλάδου και τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μίας νέας μαζικής αγοράς για τη  λεγόμενη «πράσινη στεγαστική πίστη», προσβάσιμη σε κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού στον πλανήτη.

Κίνητρα σε ιδιοκτήτες για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μίας ενεργειακά αποδοτικής στεγαστικής πίστης μέσω της οποίας θα δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να βελτιώσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων ή να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικές ιδιοκτησίες,  μέσω ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών που θα συνδυάζονται με το ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια , όπως τα χαμηλότερα επιτόκια ή το πρόσθετο κεφάλαιο.
Τα νέα στάνταρ για τις πράσινες υποθήκες εστιάζονται σε τρεις βασικούς τομείς:
•    Τα κατώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να ικανοποιούνται.
•    Τους απαιτούμενους μηχανισμούς παρακολούθησης επιδόσεων προκειμένου να πιστοποιείται ότι αντιμετωπίζονται οι χρηματοοικονομκοί και κλιματικοί κίνδυνοι.
•    Τη θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής εξασφάλισης σε σχέση με τις εργασίες ανακαίνισης κτιρίων.

www.worldenergynews.gr