Επενδύσεις ύψους 1,25 δισ. δολαρίων από τη νορβηγική Statkraft στις ΑΠΕ μέχρι το 2025

Επενδύσεις ύψους 1,25 δισ. δολαρίων από τη νορβηγική Statkraft στις ΑΠΕ μέχρι το 2025

Η μεγαλύτερη ενιαία αγορά επενδύσεων παραμένει η Νορβηγία

Το ποσό του 1,25 δις. δολάρια σχεδιάζει να επενδύσει η Statkraft της Νορβηγίας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τη περίοδο 2019-2025.

Η Statkraft, ο μεγαλύτερος παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, δήλωσε ότι εκτός από τις μεγάλες αναβαθμίσεις της βόρειας υδροηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία φιλοδοξεί να φθάσει τα 6000 ΜW στην αιολική ενέργεια και στα 2000 MW στην ηλιακή ενέργεια μέχρι το 2025.

Παράλληλα, οι ετήσιες επενδύσεις για την ανανέωση των υδροηλεκτρικών σταθμών της Νορβηγίας ανέρχονται μόνο σε 150 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, προγραμματίζονται επενδύσεις σε νέες, πράσινες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η πλειοψηφία της ανάπτυξης θα έρθει στην Ευρώπη, ενώ σημαντική αύξηση θα προστεθεί στις αγορές όπου η Statkraft είναι ήδη παρούσα στη Νότια Αμερική και την Ινδία», εξήγησε η εταιρεία.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η Νορβηγία παραμένει η μεγαλύτερη ενιαία αγορά επενδύσεων.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για άλλες εταιρείες.

«Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία ενισχύει τη θέση της Statkraft ως ευρεία και κορυφαία εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει εν μέρει από έσοδα από υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα συμπληρωθούν με συστηματικές εκποιήσεις μετοχών σε ολοκληρωμένα ηλιακά και αιολικά έργα σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές» ανέφερε μεταξύ άλλων.

 

www.worldenergynews.gr