Στη 15η θέση η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ρεύματος

Στη 15η θέση η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ρεύματος

Αυστρία, Σουηδία, Πορτογαλία, Δανία και Λιθουανία καλύπτουν άνω του 50% του ρεύματος που καταναλώνουν από μονάδες ανανεώσιμων πηγών

Στο 24,1% ανήλθε η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Έτσι, με κριτήριο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 15η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη - μέλη, ανάμεσα στη Βρετανία (24,6%) και τη Σλοβακία (23,8%).
Σύμφωνα με την Eurostat, στο σύνολο της Ε.Ε. το 2016 περίπου το 30% (29,6%) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε προήλθε από ΑΠΕ.
Ένα ποσοστό που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε πέντε χώρες, στις οποίες πάνω από το 50% της ενέργειας που κατανάλωσαν προήλθε από «πράσινες» πηγές.
Έτσι, η συμβολή των ΑΠΕ στην Αυστρία άγγιξε το 73%, στη Σουηδία το 65%, στην Πορτογαλία και τη Δανία το 54% και στη Λιθουανία το 51%. Στον αντίποδα, σε τέσσερις χώρες η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών το 2016 ήταν μικρότερη του 10%.
Συγκεκριμένα, τις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστα καταλαμβάνουν η Κύπρος (9%), το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία (7 %) και τελευταία η Μάλτα (6%).
Όσον αφορά τη σύσταση του «μίγματος» των ΑΠΕ στην Ε.Ε., σημαντικότερη πηγή ήταν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, η συμβολή των οποίων άγγιξε το 36,9%.
Στη δεύτερη θέση ήρθε η αιολική ενέργεια, με ποσοστό 31,8%, ενώ ακολούθησε η ηλιακή ενέργεια με 11,6%.
Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία, βιοαέριο) κατέλαβαν αθροιστικά ποσοστό 19,7%.

www.worldenrgynews.gr