Σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Σκωτίας

Σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Σκωτίας

Οι εκπομπές άνθρακα συνεχίζουν να μειώνονται σε ετήσια βάση σχεδόν στα μισά επίπεδα του 1990

Ηγετική θέση για τη Σκωτία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χάρη στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η έκθεση για την πρόοδο του 2018 στην Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος δείχνει ότι οι συνολικές εκπομπές της Σκωτίας μειώθηκαν κατά 10% το 2016, σε σύγκριση με το 2015 με τη μερίδα του λέοντος από την τελευταία μείωση των εκπομπών να προέρχεται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Σκωτία έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου και εκπλήρωσε τον ετήσιο νομοθετικό στόχο της για το 2016", ανέφερε η έκθεση».

Συνολικά, οι εκπομπές της Σκωτίας είναι τώρα 49% κάτω από τα επίπεδα του 1990 και η Σκωτία βρίσκεται σε πορεία να ξεπεράσει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών για τουλάχιστον μείωση κατά 56% των πραγματικών εκπομπών μέχρι το 2020».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το 17,8% της συνολικής ενέργειας της Σκωτίας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2016, ξεπερνώντας το σύνολο της Μεγάλης Βρετανίας και μπροστά από τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 16,7%.
Η έκθεση σημείωσε, ωστόσο, ότι η πρόοδος της Σκωτίας στη μείωση των εκπομπών από τον τομέα της ενέργειας κάλυψε την έλλειψη δράσης σε άλλους τομείς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της γεωργίας, της δασοκομίας και της χρήσης γης.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Η επίτευξη μιας μείωσης κατά 90% των εκπομπών μέχρι το 2050 [σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990], όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο για την αλλαγή του κλίματος, απαιτεί τώρα μεγαλύτερη προσπάθεια σε άλλες περιοχές της οικονομίας της Σκωτίας.

 

www.worldenergynews.gr