Επιστροφή εγγύησης και επιπλέον έκπτωση 20% στους επαγγελματικούς πελάτες των παρόχων ηλεκτρισμού

Επιστροφή εγγύησης και επιπλέον έκπτωση 20% στους επαγγελματικούς πελάτες των παρόχων ηλεκτρισμού
Η εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών και η εξόφληση μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής εξασφαλίζουν ακόμη πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις
Όχι μόνο χαμηλότερες χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν, αλλά ταυτόχρονα επιπρόσθετες εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 20% καθώς και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης δύναται να εξασφαλίσουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις αν εκμεταλλευτούν σωστά τα πλεονεκτήματα της αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός των παρόχων ηλεκτρισμού από τη μία πλευρά και η ανάγκη τους να διασφαλίσουν πως θα πληρωθούν για το προϊόν που πωλούν από την άλλη, δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματικούς πελάτες (έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάτορες, ιδιοκτήτες μικρών βιομηχανικών μονάδων) να μειώσουν περαιτέρω το κόστος της ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.  
Καταρχάς, όλοι οι προμηθευτές – από τη ΔΕΗ μέχρι και τους πλέον νεόκοπους στη συγκεκριμένη αγορά – ανταμείβουν την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών με επιπλέον έκπτωση επί της τιμής χρέωσης της κιλοβατώρας.
Το ποσοστό έκπτωσης διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20% του επίσημου τιμoκαταλόγου.
Επιπλέον, ο επαγγελματίας που θα επιλέξει να πληρώνει τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος με πάγια τραπεζική εντολή μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού είτε του επιστρέφεται ένα σημαντικό μέρος (από 20% έως 50%) της χρηματικής εγγύησης που κατέβαλε είτε απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως μέσω της πάγιας εντολής σε πιστωτική κάρτα, η ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος παρατείνεται από τις 10 ημέρες σε 30 - 50 ημέρες, ανάλογα με την πολιτική που ορίζει η κάθε πιστωτική κάρτα.
Εκείνο που θα οφείλει να κάνει ο ενδιαφερόμενος πελάτης των εταιριών – παρόχων ρεύματος πριν επιλέξει με ποια από αυτές θα συνεργαστεί, είναι να συγκρίνει τόσο τις χρεώσεις ανά κιλοβατώρα όσο και τα ποσοστά των επιπλέον εκπτώσεων που του προσφέρονται.
Το World Energy News κάνει μια αναλυτική καταγραφή όλων των προγραμμάτων ηλεκτροδότησης που προσφέρουν στους επαγγελματικούς πελάτες οι οκτώ προμηθευτές.
Στο σημερινό δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στα προγράμματα των εταιριών GREEN, Elpedison, Watt + Volt και της ΔΕΗ.  

Green
Πέντε διαφοροποιημένα μεταξύ τους προγράμματα για την ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων λανσάρει η εταιρία GREEN, στοχεύοντας στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της.
Αυτά τα προγράμματα είναι:
•    Το GREEN Business (Γ21) απευθύνεται στις μικρές επιχειρήσεις με εγκατεστημένη συμφωνημένη ισχύ έως 25 kVA. Kαταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι, γραφεία, συνεργεία, μικρές βιομηχανίες, μικρές επιχειρήσεις και εργαστήρια είναι μερικοί από τους καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν χρεώνει πάγιο τέλος και τιμολογεί την κιλοβατώρα προς 0,0925 ευρώ.
•    Το GREEN Business Plus (Γ22) είναι κατάλληλο για μεγάλα καταστήματα, γραφεία και μεσαίου μεγέθους βιοτεχνίες με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα με ισχύ άνω των 25 kVA. Το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει χρέωση παγίου και ισχύος, ενώ η κιλοβατώρα τιμάται στο 0,0825 ευρώ.
•    Το GREEN Business N (Γ23, Γ23Β) περιλαμβάνει ειδικές χρεώσεις για την νυχτερινή κατανάλωση (από τις 22:00 έως τις 8:00) και απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος τη νύχτα όπως είναι τα αρτοποιεία, τα νυχτερινά καταστήματα, τα κέντρα διασκέδασης κ.α. Για να ενταχθεί μια εταιρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ήδη νυχτερινή χρέωση ειδικού τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκαταστάσεών της. Δεν χρεώνει πάγιο τέλος χρήσης, ενώ για την ημερήσια κατανάλωση η κιλοβατώρα κοστίζει 0,110 ευρώ και για τη νυχτερινή 0,0661 ευρώ.
•    Το GREEN Industry (Γ21Β) απευθύνεται σε μικρές βιομηχανίες με  εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα με ισχύ έως 25 kVA. Η κιλοβατώρα χρεώνεται προς 0,0915 ευρώ και δεν υπάρχει πάγιο τέλος.
•    Το GREEN Industry Plus (Γ22Β) είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για την ηλεκτροδότηση βιομηχανικών μονάδων με ισχύ ρεύματος πάνω από 25 kVA. Χωρίς πάγιο τέλος, χρεώνει την κιλοβατώρα προς 0,0825 ευρώ.
Με τα προγράμματα αυτά, η GREEN δίνει στους επαγγελματικούς πελάτες της τη δυνατότητα μηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών χωρίς έξοδα ενεργοποίησης και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.  

Elpedison
Ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, το καθένα από τα οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με συγκεκριμένο ενεργειακό προφίλ, λεχει σχεδιάσει και διαθέτει η εταιρία Elpedison.
Πιο συγκεκριμένα:
•    Τα προγράμματα Energy Premium 1 (για εμπορικούς πελάτες) και Energy Premium 1B (για βιομηχανικούς πελάτες) είναι κατάλληλα για όσους κάνουν χρήση ρεύματος χαμηλής τάση, με ισχύ παροχής έως και 25 kVA. Δεν χρεώνουν πάγιο και η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,0930 ευρώ.
•    Τα προγράμματα Energy Premium 2 και Energy Premium 2B απευθύνονται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χαμηλή τάση, με ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και μέχρι 250 kVA. Η κιλοβατώρα τιμάται προς 0,07990 ευρώ και δεν υπάρχει πάγιο τέλος χρήσης.
•    Τα προγράμματα Energy Premium 3 και Energy Premium 3B είναι κατάλληλα για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν διαφορoποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα από την νύχτα. Δεν χρεώνουν πάγιο τέλος χρήσης και το κόστος της κιλοβατώρας την ημέρα ανέρχεται στο 0,09990 ευρώ και τη νύχτα στο 0,06610 ευρώ.
•    Το πρόγραμμα Energy High απευθύνεται σε πελάτες που χρησιμοποιούν  μέση τάση, με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 250 kVA, με ετήσια κατανάλωση έως 3.000.000 kWh ανά μετρητή και για Συντελεστή Χρησιμοποίησης από 25% έως 70%. Η χρέωση της ενέργειας ανά κιλοβατώρα είναι 0,0820 ευρώ τις ώρες 07:00 – 23:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου και 0,0650 ευρώ τις ώρες 23:00 – 07:00 τις εργάσιμες ημέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών.
•    Το πρόγραμμα Energy Low καλύπτει τις ανάγκες των πελατών στη μέση τάση, με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 250 kVA, με ετήσια κατανάλωση έως 3.000.000 kWh ανά μετρητή και για Συντελεστή Χρησιμοποίησης έως 25%. Η κιλοβατώρα κοστίζει 0,0920 ευρώ τις ώρες 07:00 – 23:00 τις εργάσιμες ημέρες και 0,0650 ευρώ όλες τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες του χρόνου.
Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη μέση τάση, έχοντας συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη από 3.000.000 kWh ανά μετρητή ή ο Συντελεστής Χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 70%, τότε η Elpedison διαμορφώνει ειδικά προϊόντα που να ταιριάζουν στις ανάγκες ηλεκτροδότησης του ενδιαφερόμενου πελάτη και με ανάλογες χρεώσεις.
Εκείνο που θα πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος πελάτης είναι να προσκομίσει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τους τελευταίους 12 λογαριασμούς ρεύματος, ώστε με βάση το ενεργειακό του προφίλ η Elpedison να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή πρόταση.
Στους συνεπείς πελάτες της χαμηλής τάσης, η εταιρία παρέχει έκπτωση 10% στην τιμή της κιλοβατώρας.

Watt + Volt
Μέσω έξι προγραμμάτων έχει παρουσία στον τομέα της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που κάνουν χρήση της χαμηλής τάσης η εταιρία Watt + Volt.  
Ειδικότερα:
•    Τα προγράμματα Corporate Energy 21 και Corporate Energy 21Β είναι κατάλληλα για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή τάση με συμφωνημένη ισχύ ίση ή μικρότερη των 25 kVA. Η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται στα 0,084950 ευρώ και δεν χρεώνει πάγιο τέλος και ισχύ.
•    Τα προγράμματα Corporate Energy 22 και Corporate Energy 22Β απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή τάση με συμφωνημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 35 kVA. Υπάρχει χρέωση ισχύος 1 ευρώ ανά kVA, ενώ η κάθε κιλοβατώρα τιμάται προς 0,068950 ευρώ.
•    Τα προγράμματα Corporate Energy 23 και Corporate Energy 23Β ταιριάζουν σε επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή τάση και χρειάζονται διαφορετική χρέωση ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας. Δεν έχουν πάγιο τέλος και χρέωση ισχύος, ενώ η κιλοβατώρα κοστίζει για την ημερήσια χρήση 0,097950 ευρώ και για τη νυχτερινή 0,06610 ευρώ.
Στους συνεπείς στις πληρωμές πελάτες, η Watt + Volt προσφέρει μέχρι τα τέλη του 2017 χαμηλότερες χρεώσεις και συγκεκριμένα η τιμή της κιλοβατώρας στα προγράμματα Corporate Energy 21 και 21Β μειώνεται στο 0,0799 ευρώ, στα Corporate Energy 22 και 22Β στο 0,0650 ευρώ (το πάγιο στο 0,50 ευρώ) και στα Corporate Energy 23 και 23Β στο 0,0950 ευρώ.

ΔΕΗ
Η ΔΕΗ προσφέρει στους επαγγελματικούς καταναλωτές τρία προγράμματα ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη ισχύ, αλλά και με βάση την ανάγκη κατανάλωσης νυχτερινού ρεύματος.
Αναλυτικά:
•    Το πρόγραμμα Επαγγελματικό Γ21 απευθύνεται σε εταιρίες με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, είναι κατάλληλο για μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, για χρήση σε γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστους χώρους, εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία. Έχει πάγιο τέλος χρήσης 0,53 ευρώ το μήνα και χρεώνει την κιλοβατώρα προς 0,10153 ευρώ.
•    Το πρόγραμμα Επαγγελματικό Γ22 αφορά για χρήση σε κτίρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίες βιοτεχνίες και χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA. Χρεώνει πάγιο τέλος 0,53 ευρώ το μήνα και έχει χρέωση ισχύος 1,10 ευρώ ανά kW το μήνα. Η κιλοβατώρα κοστίζει 0,08259 ευρώ.
•    Το πρόγραμμα Επαγγελματικό Γ23 απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ανεξαρτήτως της ισχύος του ρεύματος που χρησιμοποιούν στην επιχείρησή τους, αρκεί να έχουν ενταχθεί στο τιμολόγιο νυχτερινής χρέωσης και να κάνουν τις μεγαλύτερες καταναλώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Έχει πάγιο τέλος 0,53 ευρώ το μήνα και το κόστος της κιλοβατώρας ανέρχεται στο 0,11346 ευρώ την ημέρα και στο 0,0661 ευρώ τη νύχτα. Η χαμηλή χρέωση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατά τις ώρες 22:00 – 08.00.
Επισημαίνεται πως οι πελάτες της ΔΕΗ που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους έχουν έκπτωση της τάξεως του 15% στο κόστος της κιλοβατώρας, στο πάγιο τέλος χρήσης, αλλά και στη χρέωση ισχύος στο πρόγραμμα Επαγγελματικό Γ22.  
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως στους πελάτες μέσης τάσης η ΔΕΗ προσφέρει τέσσερα προγράμματα:
•    Το Τιμολόγιο ΒΓ για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές με χρέωση ισχύος 6 ευρώ ανά kW το μήνα και κόστος κιλοβατώρας 0,06428 ευρώ κατά τις ώρες 7:00 – 23:00 των εργάσιμων ημερών και 0,05062 ευρώ κατά τις ώρες 23:00 – 07:00 των εργάσιμων ημερών και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών.
•    Το Τιμολόγιο ΒΥ για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές με Υψηλό Συντελεστή Χρησιμοποίησης. Η χρέωση ισχύος είναι 8 ευρώ ανά kW το μήνα και η κιλοβατώρα χρεώνεται προς 0,05903 ευρώ κατά τις ώρες 7:00 – 23:00 των εργάσιμων ημερών και 0,04614 ευρώ κατά τις ώρες 23:00 – 07:00 των εργάσιμων ημερών και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών.
•    Το Τιμολόγιο ΒΧ απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες μέσης τάσης με Χαμηλό Συντελεστή Χρησιμοποίησης. Έχει χρέωση ισχύος 5,5 ευρώ ανά kW το μήνα και κόστος κιλοβατώρας 0,07124 ευρώ κατά τις ώρες 7:00 – 23:00 των εργάσιμων ημερών και 0,05657 ευρώ κατά τις ώρες 23:00 – 07:00 των εργάσιμων ημερών και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών.
•    Το Τιμολόγιο ΒΑΓ αφορά σε αγρότες πελάτες μέσης τάσης. Δεν υπάρχει πάγιο τέλος χρήσης και η κιλοβατώρα κοστίζει 0,05933 ευρώ. Σημειώνεται πως το εν λόγω πρόγραμμα χορηγείται στους αγρότες που συνάπτουν σύμβαση με τη ρητή υποχρέωση να διακόπτουν την κατανάλωση τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης κοστολογείται με ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα μέσης τάσης της ΔΕΗ.


www.worldenergynews.gr