Υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χερσαίο τμήμα του αγωγού Poseidon

Υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χερσαίο τμήμα του αγωγού Poseidon

Η χερσαία όδευση εκτείνεται σε μήκος περίπου 760 χλμ., ακολουθώντας δυτική πορεία από τους Κήπους μέχρι το Φλωροβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Tη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο χερσαίο τμήμα του αγωγού Poseidon, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα η κοινοπραξία IGI Poseidon στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η ΜΠΕ εκπονήθηκε από κοινού από Έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ.
Ο αγωγός θα συνδέσει την Ελλάδα με το Ιταλικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, το ρόλο της ως κόμβου φυσικού αερίου της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.
Το έργο προάγει τον ανταγωνισμό, την ευελιξία των συστημάτων μεταφοράς  και  την  περαιτέρω  ολοκλήρωση των περιφερειακών και ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών.
Η ΜΠΕ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, καθώς και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων – μόνιμων και προσωρινών– που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής.
Ο αγωγός αποτελείται από δύο τμήματα συνολικού μήκους 976 χιλιομέτρων.
Το χερσαίο τμήμα εκτείνεται σε μήκος περίπου 760 χλμ., ακολουθώντας δυτική πορεία από τους Κήπους μέχρι το Φλωροβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα του εκτείνεται σε μήκος περίπου 216 χλμ.,  μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσης στην Ιταλία και τον μετρητικό σταθμό στην Περιφέρεια της Απουλίας Οτράντο).

Σύνδεση με το ελληνικό σύστημα και τον IGB

Στην πρώτη φάση κατασκευής ο αγωγός προβλέπεται να συνδεθεί με το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου καθώς και με τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) στην Κομοτηνή, ενώ στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και με τον αγωγό EastMed. 
Ο αγωγός θα διασχίσει 14 Νομούς στη χώρα μας (Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κοζάνη, Γρεβενά, Τρίκαλα, Ιωάννινα, και Θεσπρωτία).
Επιδίωξη της εταιρίας IGI, με την εκπόνηση της ΜΠΕ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών που θα αποφέρει το έργο στις κοινότητες που επηρεάζονται  από την υλοποίησή του.
Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη όδευση σχεδιάστηκε μετά από συνεργασία με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και από μία διεξοδική αξιολόγηση προωθώντας μία περιβαλλοντικά και κοινωνικό - οικονομικά αποτελεσματική επιλογή, η οποία μετριάζει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.
Η  IGI σκοπεύει να συνεργαστεί πλήρως με τους ενδιαφερόμενους φορείς για να μεγιστοποιήσει περαιτέρω τα οφέλη του αγωγού, κατά τη διεξαγωγή της δημόσιας  διαβούλευσης  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος  πληρότητας της ΜΠΕ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

www.worldenergynews.gr