Η Novatek ξεκίνησε τη γεώτρηση στο αρκτικό πεδίο North-Obskiy

Η Novatek ξεκίνησε τη γεώτρηση στο αρκτικό πεδίο North-Obskiy

Η διαδικασία γεώτρησης βασίζεται στην αρχή της μηδενικής απόρριψης, όπου όλα τα απόβλητα συλλέγονται και μεταφέρονται σε απόσταση 125 χλμ. από τη βάση της Sabetta στη ξηρά

Η Novatek ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της OOO Arctic LNG 3 ξεκίνησε τη γεώτρηση του πρώτου φρεατίου στην περιοχή αδειών North-Obskiy που βρίσκεται στα ρηχά νερά του Ob Bay.
Η διάνοιξη στο αρχικό πηγάδι γίνεται με τη βοήθεια πλωτής μονάδας γεώτρησης "Amazon" μισθωμένη  από τη "Gazprom flot".

Η διαδικασία γεώτρησης βασίζεται στην αρχή της μηδενικής απόρριψης, όπου όλα τα απόβλητα συλλέγονται και μεταφέρονται σε απόσταση 125 χλμ. από τη βάση της Sabetta στη ξηρά.
"Ξεκινήσαμε τη γεώτρηση του πρώτου φρεατίου στην περιοχή άδειας North-Obskiy που χαρακτηρίζεται από σημαντικό γεωλογικό δυναμικό και ευνοϊκή θέση από άποψη logistics", - σύμφωνα με τον Leonid Mikhelson, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Novatek.
"Η περιοχή της άδειας βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τον κόλπο Ob στο βόρειο τμήμα της, η οποία παρέχει τη βολική διέλευση των πλοίων και δεν απαιτεί κανάλι προσέγγισης.

Το Arctic LNG 3 αντιπροσωπεύει ενδεχομένως το επόμενο στάδιο στην εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης της Novatek για την αύξηση της παραγωγής LNG στη ρωσική περιοχή της Αρκτικής ».www.worldenergynews.gr


Eleni Α