Συνάντηση για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια Ελλάδας και Κύπρου

Συνάντηση για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια Ελλάδας και Κύπρου

Οι στόχοι του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και με στους στόχους και υποχρεώσεις των κρατών - μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και 2030

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» πραγματοποιήθηκε σήμερα 23/7/2018 στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ αφορά στην «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου.
Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι, το Υπουργείο Ενέργειας - Εμπορίου - Βιομηχανίας - Τουρισμού της Κύπρου, η Αναπτυξιακή Εταιρία της Λευκωσίας, ο Δήμος Ρόδου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο Δήμος Χερσονήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.
Οι στόχοι του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και με στους στόχους και υποχρεώσεις των κρατών - μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και 2030 και ειδικότερα με τις δεσμεύσεις για την προτεραιότητα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και της «έξυπνης εξειδίκευσης» και καινοτομίας.
Έχουν αρχίσει οι διαδικασίες πραγματοποίησης των Πιλοτικών Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και στην Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών στην Κύπρο, καθώς και στο Δήμο Ρόδου και στο Δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη.
Επίσης έχει αρχίσει η συστηματική καταγραφή ενεργειακών και λειτουργικών δεδομένων καθώς και η δημιουργία σχετικών βάσεων δεδομένων μέσω δομημένων ερωτηματολογίων.
Στην παρουσίαση του ο κ. Ν. Ζωγραφάκης Δ/ντής ΠΤΑΚ και ενεργειακός εμπειρογνώμονας, είπε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) ως εταίρος του έργου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης - θα συνδέσουν το έργο με την πολυεπίπεδη Ενεργειακή Διακυβέρνηση, με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και με τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Κρήτης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια καθώς και με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ στην Κρήτη.
Επίσης θα επιδιωχτούν συνέργειες με άλλα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής  συνεργασίας που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι της Κρήτης και άλλοι Οργανισμοί με στόχο την δημιουργία περιφερειακών βάσεων δεδομένων και εργαλείων και οργανωμένης «περιφερειακής αντίληψης».
Επίσης το ΠΤΑΚ - σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ - συνεισφέρει στην διαμόρφωση και συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά σε τεχνικά διαχειριστικά και οργανωτικά δεδομένα Δημοσίων και Δημοτικών Κτιρίων της Κρήτης, και τα οποία χρησιμεύουν στη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης για την Ενεργειακή Διαχείριση δημοσίων Κτιρίων στην Ελλάδα και Κύπρο και στη δημιουργία επιμορφωτικών εργαλείων και εργαλείων λήψης αποφάσεων.
Το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης θα συνδέσουν αυτό το έργο με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το «Σύμφωνο των Νησιών» καθώς και με άλλα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια / Δημοτικά κτίρια.
Επειδή το έργο προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών, διοργανώθηκε τεχνική επίσκεψη στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου το οποίο διαθέτει καινοτόμο ενεργειακό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας αξιοποιώντας τα διαθέσιμα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Η παρουσίαση του συστήματος έγινε από τα διευθυντικά στελέχη, τους αρμοδίους μηχανικούς και τον μελετητή κ. Πολυχρονάκη, κ. Τσάπαλη, κ. Κονιό, κ. Σμαραγδάκη και κ. Καπετανάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Ν. Ζωγραφάκης, ο Γ. Παντελάκης, η Β. Μεσσαριτάκη και ο Η. Αργυρόπουλος στελέχη του ΠΤΑ Κρήτης.


www.worldenergynews.gr


Eleni Α