Εγκρίθηκε από την EBRD υποστήριξη 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ της Ουκρανίας

Εγκρίθηκε από την EBRD υποστήριξη 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ της Ουκρανίας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν μόνο το 1,5% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε το έργο της Ουκρανικής Διευκόλυνσης Χορηγήσεων Ενέργειας (USELF III), ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, ο ανώτερος σύμβουλος της τράπεζας για τις εξωτερικές υποθέσεις τόνισε ότι το έργο USELF III θα υποστηρίξει ιδιωτικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι: «Το συμβούλιο της EBRD προέβη στην αντίστοιχη απόφαση σε συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου».

Όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης υποστηρίζει την πολιτική της Ουκρανίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το 2009 έχει χρηματοδοτήσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν μόνο το 1,5% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας, ενώ η χώρα επιδιώκει να επιτύχει 11% έως το 2020.

Η πυρηνική ενέργεια, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας πληρούν τις περισσότερες ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

 

www.worldenergynews.gr