Με 17,5% η οικογένεια Καλλιτσάντση στον Ελλάκτωρα - Αγόρασε επιπλέον 6,65 εκατ. μετοχές

Με 17,5% η οικογένεια Καλλιτσάντση στον Ελλάκτωρα - Αγόρασε επιπλέον 6,65 εκατ. μετοχές

Στο 17,5% διαμορφώνεται το ποσοστό της Οικογένειας Καλλιτσάντση στον Ελλάκτωρ μετά και τις νέες αγορές 6,65 εκατ. μετοχών μέτοχων που ανακοίνωσαν.
Μετά την κίνηση αυτή η οικογένεια καθίσταται ο μεγαλύτερος πλέον μέτοχος στον Ελλάκτωρ και μάλιστα μια χρονική στιγμή, πριν την κρίσιμη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018.
Ο Λεωνίδας Μπόμπολας ήταν μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος του Ελλάκτωρ με 15% και ο Κούτρας που στηρίζει την πλευρά Μπόμπολα ελέγχει το 5,577%.
Ο ένας πόλος στην εταιρία  Ελλάκτωρ είναι οι μέτοχοι Μπόμπολας και Κούτρας που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 28% έως 30%.
Η οικογένεια Καλλιτσάντση με 17,5% είναι ο άλλος πόλος στην εταιρία Ελλάκτωρ με το fund Amber με 5,48% και Horizon τουλάχιστον να διάκεινται θετικά στην πρόταση τους.
Με βάση ενδείξεις το ποσοστό του πόλου Καλλιτσάντση θα μπορούσε να πλησιάσει το ποσοστό της πλευράς Μπόμπολα.
Η πιθανότητα μεγάλης έκπληξης από την μια ή άλλη πλευρά είναι υπαρκτή.

Η ανακοίνωση του Ελλάκτωρ

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (την οποία ελέγχει από κοινού μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση) προέβη σε αγορά:
α) στις 18/6/2018, 3.486.314 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 6.640.127,08 ευρώ
β) στις 19/6/2018, 1.404.762 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 2.886.324,29 ευρώ και
γ) στις 20/6/2018 1.758.924 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 3.721.441,00 ευρώ.
Αντίστοιχα, ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (την οποία ελέγχει από κοινού μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση) προέβη σε αγορά :
α) στις 18/6/2018 3.486.314 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 6.640.127,08 ευρώ
β) στις 19/6/2018 1.404.762 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 2.886.324,29 ευρώ και
γ) στις 20/6/2018 1.758.924 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 3.721.441,00 ευρώ.

www.worldenergynews.gr


Eleni Α