Αύριο 28/12 η δημοπρασία για τη διάθεση στη βιομηχανία 750+900 MW διακοπτόμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας

Αύριο 28/12 η δημοπρασία για τη διάθεση στη βιομηχανία 750+900 MW διακοπτόμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας
Η δημοπρασία αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η βιομηχανία ζητεί χρονική επέκταση του μέτρου. 
Με τη βιομηχανία να ζητεί την παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας και πέραν του Νοεμβρίου του 2017 οπότε και λήγει η ισχύς του, ο ΑΔΜΗΕ προχωρεί την Τετάρτη 28/12 στην πρώτη δημοπρασία για τη δέσμευση διακοπτόμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. 
Στη δημοπρασία πρόκειται να συμμετάσχουν 25 βιομηχανίες για 35 σημεία παραγωγής, διεκδικώντας φθηνότερο ρεύμα για κάποιες ώρες της ημέρας. Όταν ο διαχειριστής του δικτύου (ΑΔΜΗΕ) κρίνει ότι η ζήτηση είναι περιορισμένη και η βιομηχανία απορροφώντας ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή συμβάλλει  στην ευστάθεια του συστήματος. 
Το μέτρο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία με τις βιομηχανίες να έχουν εξασφαλίσει σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής τους λειτουργώντας τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα που η ζήτηση είναι περιορισμένη. 
Έτσι η ΕΒΙΚΕΝ δηλαδή ο Σύνδεσμος των ενεργοβόρων βιομηχανιών έχει ήδη θέσει θέμα παράτασης του μέτρου, επικαλούμενη τόσο την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβολή της διακοψιμότητας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, όσο και την εγκριτική απόφαση της Κομισιόν για τη διακοψιμότητα στη Γερμανία. 
Η δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ για την δέσμευση διακοπτόμενου φορτίου το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα είναι χωρισμένη σε δυο μέρη και θα δημοπρατηθούν δύο τύποι φορτίου, οι οποίοι διαφέρουν κυρίως ως προς το χρόνο προειδοποίησης από τον ΑΔΜΗΕ προς τη βιομηχανία. 
Στον πρώτο τύπο διακοψιμότητας (YΔΦ 1) ο χρόνος προειδοποίησης είναι δύο ώρες και στον δεύτερο τύπο (ΥΔΦ 2) μόλις 5 λεπτά.
Στην αυριανή (28/12) δημοπρασία η συνολική διακοπτόμενη ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ1 για το διάστημα 1/1/2017 έως και 31/3/2017 ανέρχεται σε 750 MW. 
Το χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια της δημοπρασίας από τον ΑΔΜΗΕ έχει οριστεί ως εξής: 
• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών: 08:00
• Κλείσιμο πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών: 10:00
• Περίοδος αδράνειας: 10:00 - 10:15
• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 10:15
• Κλείσιμο πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 11:00
• Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως: 17:00
• Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13:00 29/12/2016 
H συνολικά διακοπτόμενη ισχύς που θα διατεθεί για τον δεύτερο τύπο φορτίου ΥΔΦ2, κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2017- 31/3/2017 ανέρχεται σε 900 MW. 
Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει την Δημοπρασία σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών:12:00
• Κλείσιμο πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών:14:00
• Περίοδος αδράνειας: 14:00 - 14:15
• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 14:15
• Κλείσιμο πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 15:00
• Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως: 17:00
• Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13:00 29/12/2016
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δημοπρασίες της διακοψίμοτητας αυξάνεται συνεχώς.
Έτσι στην αυριανή δημοπρασία θα συμμετέχουν οι εξής επιχειρήσεις:  Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ (τρεις θέσεις παραγωγής),  Αλουμίνιον της Ελλάδος,  ΣΟΒΕΛ,  ΣΙΔΕΝΟΡ,  ΧΑΛΚΟΡ,  Σωληνουργεία Κορίνθου,  ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος Βόλος (δυο συνδέσεις) ΜΕΛ-Μακεδονική Εταιρία Χάρτου, Φιμπράν- Δημήτριος Αναστασιάδης ΑΕ, Επίλεκτος, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΥΨ, Ελληνικά Πετρέλαια (2 θέσεις), ΔΕΗ (για 5 ορυχεία), Τσιμέντα Ηρακλής (2 μονάδες παραγωγής), ΛΑΡΚΟ, ΠΑΚΟ, Ελληνικά Καλώδια, FULGOR, Χαρτοποιία Φθιώτιδας, AIR LIQUIDE, THRACE NONWOVEN & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Πλαστικά Θράκης
Σημειώνεται ακόμη ότι στη δημοπρασία δεν εγκρίθηκε από τον ΑΔΜΗΕ να συμμετάσχουν η Χαλυβουργία Ελλάδος και η Χαλυβουργική. 
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το μέτρο της διακοψιμότητας αξιοποιήθηκε κατά την πρόσφατη κρίση του ενεργειακού σύστηματος για τον περιορισμό της ζήτησης κατά περίπου 550 MW. 


panagiotis