Χατζηαργυρίου (ΔΕΔΔΗΕ): Πρωταγωνσιτικός ο ρόλος των δικτύων στο νέο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης

Χατζηαργυρίου (ΔΕΔΔΗΕ): Πρωταγωνσιτικός ο ρόλος των δικτύων στο νέο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης

«Η αγορά ενέργειας διανύει την πιο κρίσιμη ιστορικά, μεταβατική της περίοδο» τόνισε ο κ. Χατζηαργυρίου

Την σημασία προώθησης και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στη λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ανέδειξε ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Χατζηαργυρίου, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο νέο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης, πως "ο ρόλος των δικτύων είναι πλέον πρωταγωνιστικός.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό, ότι οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής είναι οι βασικοί συντελεστές για τη μετάβαση στα εξελιγμένα συστήματα του μέλλοντος". 

 

Συμπερασματικά, κατέληξε υπογραμμίζοντας πως η ο τομέας της ενέργειας και ιδιαίτερα το κομμάτι των δικτύων, ως αναγκαίες στρατηγικές υποδομές για την λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής θέσης της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας καθώς όπως σημείωσε ο ίδιος ,"ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση (των δικτύων), συνεπάγεται παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία". 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Χατζηαργυρίου στο συνέδριο του economist. 

 

Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του Economist  που μας δίνουν για μια ακόμη χρονιά την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε ένα συνέδριο θεσμό για την ελληνική οικονομία.

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Η αγορά ενέργειας διανύει  την πιο κρίσιμη ιστορικά, μεταβατική της περίοδο. Κινητήρια δύναμη αυτής της μετάβασης είναι οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άμεση συνέπεια την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της διεσπαρμένης παραγωγής και της ενδυνάμωσης του ρόλου του πολίτη ως ενεργού καταναλωτή και παραγωγού, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Ο ρόλος των δικτύων στο νέο αυτό τοπίο είναι πλέον πρωταγωνιστικός. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό, ότι οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής είναι οι βασικοί συντελεστές για τη μετάβαση στα εξελιγμένα συστήματα του μέλλοντος.

 

Η μετάβαση αυτή απαιτεί καινοτόμες τεχνολογίες, λύσεις αλλά και εφαρμογές οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της διεσπαρμένης παραγωγής αλλά και την ενεργοποίηση του πολίτη ως καταναλωτή ή/και παραγωγού που θα διαμορφώνει ο ίδιος την ενεργειακή του συμπεριφορά.

 

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων είναι εντυπωσιακές. Για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, θα χρειαστεί να επενδυθούν  περίπου 600 δις ευρώ μέχρι το 2020, από τα οποία τα 400 δις ευρώ, δηλαδή τα 2/3, θα υλοποιηθούν στα δίκτυα διανομής. Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται προς τα δίκτυα διανομής και αναμένεται να αυξήσουν την αναλογία τους μέχρι το 2035 στο 75% στο σύνολο των επενδύσεων και στο 80% μέχρι το 2050. Παράλληλα, για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων, οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να φθάσουν τα 62 δις ευρώ μέχρι το 2025.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των νησιών μας, έχει συνταχθεί και ευθυγραμμιστεί στρατηγικά, μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον.

 

Με βασικό στόχο τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο διαχειριστή νέων εξελιγμένων τεχνολογικά δικτύων, υλοποιεί εδώ και τρία χρόνια το πενταετές επιχειρηματικό του πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικών επενδύσεων 1,2 δις ευρώ.

 

Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκονται 12+1 στρατηγικά έργα, μέσα από τα οποία στοχεύουμε στον εταιρικό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ, με έμφαση στην αυτοματοποίηση του δικτύου, με έργα όπως τα σύγχρονα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων, την εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, την τηλεμέτρηση, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με νέα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης αλλά και τηλε-εξυπηρέτησης καθώς και με έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης.

 

Η στενή τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους, αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις της Εταιρίας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλη πρόοδος στην υλοποίησή τους.

 

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής έχει υλοποιηθεί κατά 75% και αναμένεται η ολοκλήρωσή του την επόμενη χρονιά. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο που θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας και στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου της Αττικής.

 

Σημαντική είναι η πρόοδος και στο έργο για τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων νησιών, όπου αυτή την περίοδο πλησιάζουμε το 50% της υλοποίησής του.

 

Ολοκληρώσαμε την ψηφιακή αποτύπωση του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης σε δύο πιλοτικές περιοχές, ενώ ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του Γεωγραφικού Υποβάθρου (Οpen Street Map) για όλη τη χώρα.

 

Προχωράμε δυναμικά με την ανάπτυξη των «’Έξυπνων Νησιών», έχοντας ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες για τα πιλοτικά έργα σε τρία μεσαίου μεγέθους νησιά (Αστυπάλαια, Σύμη, Καστελόριζο) με στόχο διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγαλύτερη του 60%. Το πρωτοποριακό αυτό έργο μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο για την λειτουργία και των υπόλοιπων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) που δεν πρόκειται να διασυνδεθούν για αρκετό χρονικό διάστημα, με βάση την παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης

 

Παράλληλα, έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ το σχέδιό μας για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση στα νησιά, και μελετάμε την χωροθέτηση άλλων 1.000-1.500 σταθμών φόρτισης πανελλαδικά, ενώ έχουμε ήδη εγκαινιάσει πιλοτικούς σταθμούς στην Αττική.

 

Στο πολύ κρίσιμο έργο των έξυπνων μετρητών, μετά τις δικαστικές εμπλοκές στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχουν «παγώσει» το πιλοτικό έργο των 200.000 μετρητών, αποφασίσαμε και προχωράμε με την  εγκατάσταση νέων «έξυπνων» μετρητών σε κάθε νέα διασύνδεση ή αντικατάσταση υπαρχόντων.

 

Έχουμε ήδη προχωρήσει στην παραγγελία 224.000 «έξυπνων» μετρητών και προκηρύσσουμε την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου Συστήματος Τηλεμέτρησης και Επεξεργασίας Μετρητικών Δεδομένων (Κύριου και Εφεδρικού) με δυναμικότητα επικοινωνίας 7.500.000 μετρητικών σημείων. Το νέο Σύστημα Τηλεμέτρησης θα χρησιμοποιηθεί για την ένταξη των υπαρχόντων συστημάτων μέτρησης,  αλλά κυρίως στο πλαίσιο του roll-out, δηλαδή της πανελλαδικής αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης χαμηλής τάσης με ευφυή συστήματα.

 

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει μελετήσει και προτείνει την επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού σχήματος για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου της πανελλαδικής τηλεμέτρησης. Στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται με μεγάλους διαχειριστές της Ευρώπης για να εκμεταλλευτεί την εμπειρία που έχει αποκομισθεί στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, κλπ.

 

Κυρίες και κύριοι

 

Τα στρατηγικά μας έργα στοχεύουν στην αναβάθμιση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας μας. Η ολοκλήρωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεξέλιξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς.

 

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση τους, σε συνδυασμό πάντα με τους πάγιους στόχους της Εταιρίας, είναι θεμελιώδους σημασίας και αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες - με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας - στην αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υποδοχής αυξημένης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Ομως δεν σταματάμε εδώ, διερευνούμε παράλληλα και τις πιο πρόσφορες τεχνολογίες για τη μετάβαση των δικτύων μας στην ψηφιακή εποχή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις του μέλλοντος και τον ολοένα και πιο διευρυμένο και πολύπλοκο ρόλο που θα κληθεί να παίξει ο ΔΕΔΔΗΕ.

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα έργα αυτά θα οδηγήσουν επιπλέον στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των παγίων της ΔΕΗ που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τον όμιλο της ΔΕΗ, την ελληνική οικονομία και τον Έλληνα πολίτη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορέσει να παίξει τον πολύπλοκο ρόλο του ως διαχειριστή του δικτύου και της αγοράς, μόνο αν είναι ανεξάρτητος λειτουργικά και οργανωτικά υπό τον έλεγχο προφανώς του Ρυθμιστή, όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία.

 

Συμπερασματικά,

 

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας στη Νοτιανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Ο ρόλος αυτός αναδεικνύεται εντονότερα το τελευταίο διάστημα, μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές μας χώρες, αλλά και τις θετικές εξελίξεις στο πεδίο της εθνικής μας οικονομίας.

 

Η ενίσχυση αυτού του ρόλου μας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, περνάει μέσα από τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα μέσα από τα δίκτυα,  που αποτελούν τις αναγκαίες στρατηγικές υποδομές για τη λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας.

 

Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση τους, συνεπάγεται παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία. Είναι λοιπόν εθνικό μας χρέος να υλοποιήσουμε το στρατηγικό αναπτυξιακό μας σχεδιασμό, με συνέχεια και συνέπεια.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

www.worldenergynews.gr