Ιδρύεται η εταιρία λειτουργίας του Χρηματιστήριου Ενέργειας – Αναλαμβάνει αρχικά τη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος

Ιδρύεται η εταιρία λειτουργίας του Χρηματιστήριου Ενέργειας – Αναλαμβάνει αρχικά τη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος

Τον Απρίλιο του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του Target Model και η λειτουργία των τεσσάρων νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάληψη της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), καθώς αύριο Πέμπτη 14/6 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του ΛΑΓΗΕ για την απόσχιση του κλάδου ενέργειας και τη σύσταση του νέου φορέα.
Στόχος είναι την επόμενη ημέρα ή το αργότερο τη Δευτέρα 18/6, να υπογραφεί από τους μετόχους της ΕΧΕ η συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης του νέου φορέα, ο οποίος θα αναλάβει σε πρώτη φάση τη λειτουργία του mandatory pool και από τον Απρίλιο του 2019 και την έναρξη εφαρμογής του Target Model, των τεσσάρων νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως έχει γράψει παλαιότερα το WorldEnergyNews, στη μετοχική σύνθεση της ΕΧΕ θα συμμετέχει ο ΛΑΓΗΕ με 22%, ο ΑΔΜΗΕ με 20% και ο ΔΕΣΦΑ με 7%. Όσον αφορά τη συμμετοχή ιδιωτών, 20% θα κατέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ 10% το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Από την άλλη πλευρά, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), το οποίο συνεργάζεται με τον ΛΑΓΗΕ στη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θα «μπει» στην εταιρεία με 21%.
Με δεδομένο πως τα παραπάνω ποσοστά είναι «κλειδωμένα», ο αρχικός στόχος ήταν να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης όλοι οι μέτοχοι.

Σε μεταγενέστερο χρόνο η συμμετοχή των ΧΑΚ και EBRD 

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό τελικά δεν θα επιτευχθεί, αφού το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να «μπει» εξαρχής στην ΕΧΕ.
Έτσι, η είσοδός του στην εταιρεία θα γίνει σε δεύτερη φάση, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί και με την EBRD, καθώς έως και αυτή τη στιγμή δεν είχε ολοκληρωθεί η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τα όργανά της.
Σε κάθε περίπτωση, σε λίγα 24ωρα η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα λάβει σάρκα και οστά, ώστε να αναλάβει σε πρώτη φάση την υφιστάμενη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ΗΕΠ.
Γι’ αυτό τον σκοπό, μεταξύ άλλων με τη σύσταση της ΕΧΕ, το Δ.Σ. της θα πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση τον κανονισμό της νέας εταιρείας και τον κανονισμό λειτουργίας των νέων αγορών.
Μετά την κατάθεση των παραπάνω, η Αρχή θα ελέγξει την επάρκεια και καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ.
Η ίδια διαδικασία υποβολής κειμένων και εγκρίσεων θα ακολουθηθεί και για τη θυγατρική της ΕΧΕ που θα συσταθεί, για να αναλάβει την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου (clearing house).
Τέλος, εντός τριμήνου, η Ρυθμιστική Αρχή θα εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας και τους κανονισμούς των τριών νέων αγορών, έπειτα από δημόσια διαβούλευση.
Η ημέρα έναρξης λειτουργίας των νέων αγορών καθορίζεται επίσης στους κανονισμούς αυτούς.

www.worldenergynews.gr