Με ποσοστό 20% στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η EBRD – Συμμετοχή και του Χρηματιστηρίου Κύπρου με 10%

Με ποσοστό 20% στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η EBRD – Συμμετοχή και του Χρηματιστηρίου Κύπρου με 10%
Μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα υλοποιούνται οι τρεις από τις τέσσερις διακριτές αγορές που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου - Target Model
«Σάρκα και οστά» πήραν τελικά οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αναλάβει ρόλο μετόχου στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ), για τις οποίες είχε γράψει το World Energy News στις αρχές Απριλίου.
Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο business plan της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο είναι πλέον έτοιμο για κατάθεση στη ΡΑΕ, η τράπεζα θα συμμετέχει στη μετοχική της σύνθεση με 20%.
Στους μετόχους της ΕΧΕ, η EBRD θα πλαισιώνεται επίσης από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο θα κατέχει 10%.
Έτσι, η συμμετοχή των ιδιωτών θα συμπληρωθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), το οποίο θα κατέχει το 21%.
Μάλιστα, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ενδιαφέρον για την είσοδο στην ανώνυμη εταιρεία είχε εκφράσει και το Χρηματιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας, χωρίς ωστόσο η είσοδός του να καταστεί εφικτή μέχρι τη στιγμή που εξέπνευσε η προθεσμία οριστικοποίησης του business plan.
Όσον αφορά το υπόλοιπο 49%, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ο οποίος έχει αναλάβει τη δημιουργία του ελληνικού ενεργειακού χρηματιστηρίου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως είναι γνωστό, η ΕΧΕ θα αποκτήσει όλες τις αρμοδιότητες του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα κατέχει ο ΛΑΓΗΕ, ο οποίος θα παραμείνει στη διαχείριση των ΑΠΕ και των εγγυήσεων προέλευσης.
Μάλιστα, γι’ αυτό τον σκοπό, ο ΛΑΓΗΕ θα μετονομασθεί σε Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
Η ανώνυμη εταιρεία θα αναλάβει τις τρεις από τις τέσσερις διακριτές αγορές που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου (Target Model), δηλαδή την προημερήσια αγορά, την ενδοημερήσια αγορά και την αγορά ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων.
Επίσης, θα δημιουργηθεί μία θυγατρική της, η οποία θα αναλάβει την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Η τέταρτη αγορά, η αγορά εξισορρόπησης, θα δημιουργηθεί από τον ΑΔΜΗΕ και θα λειτουργεί υπό την αρμοδιότητά του.

www.worldenergynews.gr