Περιορισμένη δημοπρατούμενη ισχύ στους τρεις πρώτους διαγωνισμούς ΑΠΕ αναμένει η ενεργειακή αγορά

Περιορισμένη δημοπρατούμενη ισχύ στους τρεις πρώτους διαγωνισμούς ΑΠΕ αναμένει η ενεργειακή αγορά
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κατηγορία των αιολικών πάρκων, καθώς τα υποψήφια να συμμετάσχουν έργα δεν υπερβαίνουν τα είκοσι
Προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των παραγόντων της ενεργειακής αγοράς για το αν θα μπορέσει τελικά να δημοπρατηθεί ικανοποιητική – σημαντική ισχύ στους τρεις πρώτους διαγωνισμούς ΑΠΕ, εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας έργων που θα μπορούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία.
Αιτία είναι το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο έργα με οριστική προσφορά σύνδεσης, σε συνδυασμό με το ότι η ΡΑΕ έχει ορίσει το επιπέδου ανταγωνισμού στο 75%.
Το συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνισμού σημαίνει πως η συνολική ισχύς των προσφορών σε κάθε διαγωνισμό θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 1,75 την ισχύ που θα δημοπρατηθεί.
Έτσι, για παράδειγμα, για να δημοπρατηθούν έργα 100 MW, προϋπόθεση είναι οι συμμετοχές να αγγίζουν τουλάχιστον τα 175 MW.
Επομένως, αν οι προσφορές που υποβληθούν είναι περιορισμένες, τότε η ισχύς που θα βγει τελικά σε δημοπρασία θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω, ώστε να είναι 1,75 μικρότερη.
Υπενθυμίζεται πως η πρεμιέρα των διαγωνισμών θα γίνει με τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες, που θα αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, καθώς και αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Επίσης, με βάση τα τεύχη προκήρυξης που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Αρχή, οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 2 Ιουλίου 2018.
Ωστόσο, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μικρή μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής.   

Μικρός αριθμός αιολικών έργων

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το ΥΠΕΝ, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κατηγορία των αιολικών, όπου τα έργα δεν υπερβαίνουν τα 20 και ανήκουν σε συγκεκριμένους παίκτες. Έτσι, είναι πιθανό ο πρώτος διαγωνισμός για αιολικά να αποκτήσει τον χαρακτήρα πιλοτικής η δοκιμαστικής διαδικασίας, ενώ ενδεχομένως θα ευνοήσει τα λίγα έργα που τυχαίνει να έχουν εξασφαλίσει εντός προθεσμίας Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.
Από την άλλη πλευρά, αν και στην κατηγορία των μικρών φωτοβολταϊκών (ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW) υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από υποψήφιους συμμετέχοντες, επικρατεί ανησυχία καθώς πρέπει μέσα σε λίγες εβδομάδες ο ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί στα αιτήματα για την παροχή Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης.
Έτσι, το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα καταφέρει ο Διαχειριστής να είναι αποτελεσματικός στο επίπεδο της Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύς που δεν θα βγει σε κάθε δημοπρασία θα μεταφερθεί στην επόμενη διεξαγωγή της διαδικασίας.
Έτσι, όταν επαναληφθούν οι διαγωνισμοί, θα υπάρχει περισσότερη συμμετοχή, καθώς θα είναι πλέον περισσότερα έργα ώριμα αδειοδοτικώς. Κάτι που θεωρητικά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να υποχωρήσουν περισσότερο οι τιμές.

www.worldenergynews.gr