Ανεμογεννήτριες 178 MW της Nordex σε αιολικά στην Τουρκία

Ανεμογεννήτριες 178 MW της Nordex σε αιολικά στην Τουρκία
Την προμήθεια ανεμογεννητριών, για αιολικά έργα στην Τουρκία ισχύος 178,8 MW, ανέλαβε η γερμανική Nordex.
Πρόκειται για ανεμογεννήτριες τύπου N131 / 3600 και N131 / 3900, ενώ εκτός από την προμήθεια των στροβίλων η Nordex θα παρέχει επίσης πολυετή υπηρεσία. Η παράδοση των στροβίλων για το πρώτο αιολικό πάρκο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με μερίδιο αγοράς περίπου 30%, η Nordex είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές συστημάτων αιολικής ενέργειας στην Τουρκία.
Αυτό δίνει στον Όμιλο εκτεταμένη εμπειρία σε αυτή τη χώρα, όπου έχει δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. "Αυτό μαζί με τα ιδανικά προϊόντα μας που εξασφαλίζουν έναν παράγοντα υψηλής ικανότητας στα έργα ήταν ο αποφασιστικός λόγος για την επιτυχία μας", λέει ο Ibrahim Oezarslan, Διευθυντής της Sales Europe.

www.worldenergynews.gr