Ένα μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, στις αρχές Αυγούστου, η διεξαγωγή των πρώτων διαγωνισμών ΑΠΕ

Ένα μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, στις αρχές Αυγούστου, η διεξαγωγή των πρώτων διαγωνισμών ΑΠΕ
Ενδεχομένως η ΡΑΕ να κάνει αποδεκτά αιτήματα που υπέβαλαν φορείς της αγοράς, ζητώντας διεύρυνση της χρονικής διάρκειας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στους διαγωνισμούς
«Παράθυρο» για χρονική μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών των τριών πρώτων διαγωνισμών ΑΠΕ - όχι πάντως αργότερα από τις αρχές του Αυγούστου - ανοίγουν τα αιτήματα αρκετών φορέων της αγοράς, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει δεχθεί η ΡΑΕ, για να διευρυνθεί η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
Αιτήματα που, όπως είναι φυσικό, σημαίνουν πως και η πραγματοποίηση των δημοπρασιών θα πρέπει να μεταφερθεί επίσης αργότερα, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνεται στα τεύχη προκήρυξης των τριών διαγωνισμών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, προβλέπει πως η προθεσμία υποβολής θα λήξει στις 23 Μαΐου και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 2 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων και, κατά συνέπεια, στο να μεταφερθεί αργότερα το διαγωνιστικό σκέλος της διαδικασίας.
Ωστόσο, η όποια παράταση δεν θα ξεπερνά τις μερικές εβδομάδες, αφού επιδίωξή της είναι οι δημοπρασίες να μην μετατεθούν αργότερα από τις αρχές Αυγούστου.

Το αντικείμενο των δημοπρασιών

Όπως είναι γνωστό, οι τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW και αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Επίσης, η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς για τα αιολικά έχει ορισθεί στα 300 MW.
Το ίδιο θα ισχύσει για τη μέγιστη συνολική δημοπρατούμενη ισχύ και για τους δύο διαγωνισμούς που αφορούν σε φωτοβολταϊκά.
Ωστόσο, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί πόση θα αφορά την ανταγωνιστική διαδικασία για τις μονάδες μικρής δυναμικότητας (κάτω του 1 MW) και πόση για φωτοβολταϊκά μεγάλης δυναμικότητας (άνω του 1 MW).  
Για τον επιμερισμό της ισχύος στις δύο πιο πάνω κατηγορίες, η ΡΑΕ έχει ζητήσει από τους αρμόδιους Διαχειριστές άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων φωτοβολταϊκών έργων, τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως.

www.worldenergynews.gr